Kalendarium

Omställning Falun i malpåse december 2022

Hej alla i nätverket. Nu tänker iallafall jag ta paus från Omställning Falun och lägga verksamheten i malpåse – om ingen vill engagera sig nu. Orsakerna är flera. Ända sedan coviden dök upp har jag mått dåligt, ett par vändor med covid-19 och fortfarande post covid som ingen vet vad det är men ganska många lider av. För min del stor trötthet och initiativlöshet. Jag har också skickat ut några trevare om cirkel men det verkar dött. I ett katastrofläge som det samhället befinner sig i borde vi ju stå på så mycket det går och det finns ganska gott om exempel på det bland både ideella organisationer och forskare. Om jag eller andra kvicknar till ska vi kunna knyta upp påsen och dra igång igen. Jag lägger ner Facebooksidan (den kräver tillsyn) och utskicken med e-post men webbplatsen är gratis och den kan få vara kvar ett tag. Jag kommer också att själv fortsätta med en och annan debattartikel och min blogg, i mån av lust och ork: framtidsskapande.blogg.se. Facebook tycker jag genuint illa om, det är ett företag som är en av de största skattesmitarna i världen. Enorma summor dras undan från beskattning. Och de står inte för försvar av upphovsrätten. För närvarande finns inte någon fullgod ersättare, jag har varit inne och nosat på några alternativ men de fungerar inte riktigt på samma sätt. Men där tror jag att det kommer alternativ.

Ha det bra

Bernt

 

Aktiviteter hösten 2021

Ett Falun vi tycker om att leva i! Studiecirkel startar den 26 oktober (inte den 20 oktober som vi påstod)

Sid 1

Sid 2

Hur utveckla Falun till en trivsam plats att bo och vistas på? Exempel från Smedjebacken

I september ska ett Unesco-projekt om bevarande av utveckling av Världsarvet Falu gruva avslutas. Kan det vara till hjälp för att utveckla Falun till att bli en mer trivsam och harmonisk plats att bo på och komma till som besökare? Kanske kan en bildserie från Smedjebacken ge något att tänka på. I höst kan vi nog knyta an till Unescos projekt och kanske hitta vägar framåt. I sammanhanget bör vårt idéprojekt om framtidens samhälle (se nedan) kunna få bränsle.

Kolla lite tankar om hur en stad kan vara för att vi ska trivas och leva i den. 

Image00005

Parken på bilden ovan finns vid Kolbäcksån där den rinner genom Smedjebacken. Den vittnar om omsorg om stadsmiljön.

Sådant vi arbetade med när coronaviruset slog till i mars 2020

Coronavirus och asfaltbanor – vad är värst? Ett engagemang från vintern och våren 2020

Falu kommun har byggt asfaltbanor i den finaste delen av Lugnets naturreservat, i de centrala hagmarker som klassificerats som mycket värdefulla för friluftsliv och kulturhistoria. Stengärdesgårdar och rösen visar hur så kallat lindbruk bedrevs på 1500-talet och kanske tidigare. Vi är några som har rotat i den minst sagt odemokratiska hanteringen och i de lagar som finns. Vad vi kan se är det hela ett brott mot miljöbalken. Läs mer på en separat sida. Vi återkommer med fortsatta rapporter – vi väntar fortfarande på svar från Naturvårdsverket, Boverket och JO.

Bilden här under tagen av Gunilla Hedenblad.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är schaktning-igc3a5ng.jpg

Årsmötet inställt

Vi startade som ett nätverk för att slippa alla formalia med styrelse, revisor, valberedning och allt annat formellt. Av ekonomiska skäl var vi tvungna att bilda en förening men nu låter vi föreningen vara vilande. NBV tar på sig att sköta ekonomin. Det kommer en kort redovisning av vad vi gjort under 2019 och hur ekonomin ser ut. Ni får info utskickad före mötet. Vad vi ska göra framöver blir punkt två på programmet:

Vi skapar en engagerande framtidsbild i text, bild, musik, film, dans, teater… Cirkel

Vi som är engagerade i omställningsrörelsen behöver inte veta mer om hur illa det är ställt. Nu är utmaningen för oss att komma med de lösningar som kan reparera vårt samhälle och moder jord. Vi saknar den levande bilden av hur en hållbar framtid ska se ut och en tågordning för hur vi ska nå dit. För att flera människor ska engagera sig i arbetet med ett framtida hållbart och harmoniskt samhälle behöver vi med både förnuft och känsla visa hur det kan vara att leva i ett sådant samhälle.

Omställning Falun har många pusselbitar vi samlat på oss under det decennium vi varit verksamma. Det gäller boendeformer, hur vi kan odla nyttigare och med större avkastning än industrijordbruket, hur pengarna ska stanna i bygden och inte i skatteparadis, hur vi bor kollektivt och undviker konflikter, hur vi ska få en demokrati värd namnet och mycket annat. Höstens cirkel med Monbiots bok gav också nya uppslag att nysta vidare i. Utifrån den cirkeln bestämde deltagarna att vi ska gå vidare på det här viset.

Cirkeln startar vi utan speciell kurslitteratur. Målet är engagerande bilder, i text, två- och tredimensionella bilder, foto, film, akvarell, sång, musik, scenisk gestaltning, bygge av modeller av bostäder och byar, vad vi kommer på som kan göra våra idéer levande och engagera flera. Vi försöker engagera offentliga institutioner som kan delta om vi vill uppföra något sceniskt eller visa utställningar.

Mer info och högupplöst affisch finns på en egen sida, Var med och skapa framtidens samhälle.

 

Övriga planer vi hade före coronaviruset

Gäng som gör saker. Internatkurs

Vi skulle behöva bli ett mer sammansvetsat gäng som diskuterar ihop oss bättre om vad vi vill göra och hittar tydliga mål för våra aktiviteter. För att klara det behöver vi några dagar på ett internat.

Ammarnäs. Urban Berglund är dramapedagog, väl insatt i hållbarhetsfrågor efter att ha lett ett lokalt omställningssamarbete och ett lokalt demokratiprojekt. Urban driver Vindelåforsens stugby. De har kurslokal i Kärlekens tröskloge och erbjuder boende i stugor intill logen. Vindelåforsens stugby står som huvudarrangör och håller i kursen. Det kan vara bra för oss, en utomstående ställer kritiska frågor och kommer med nya vinklar. Det här innebär både fjällturer och allvarliga diskussioner.

Till Ammarnäs tar man sig sommartid via inlandsbanan till Sorsele och buss sista milen. Alternativt hela vägen med en buss vi hyr. Ammarnäs ligger vid slutet av vägen nära fjällen. Här finns källflödet till den outbyggda Vindelälven. https://www.bertejaure.se/ https://www.facebook.com/vindelaforsen/

IOGT-NTO:s fjällstuga i Grövelsjön eller deras f d behandlingshem i Svartnäs. Om vi får problem med finansieringen finns två billigare alternativ än Ammarnäs: IOGT-NTO:s hus i Grövelsjön eller Svartnäs. Då skulle vi kunna bjuda ner Urban till en kurs i Dalarna. Man tappar en del av det lokala sammanhang han berättar om men vi slipper en stor del av reskostnaden. Vi söker finansiering av resa, uppehälle och kursavgift.’

Urban Berglund har varit i Falun och några av oss har haft en träff med honom där vi diskuterat hur en kurs skulle läggas upp. Vi kommer inte att hinna arrangera en sådan i vår.

Andra projekt vi hade på gång

Cykling i Falun. Till våren planerar vi två möten, ett med kommunen som medarrangör, om hur trevligt, hälsosamt och bra för miljön det är att cykla. Sedan ska vi enligt planerna bilda en lokalavdelning av Cykelfrämjandet och ordna ett möte där vi tar upp den dåliga utbyggnaden av cykelvägnätet. Det finns inte något sammanhängade, säkert och tryggt cykelvägnät och kommunen skär ner på anslagen till utbyggnad av cykelvägnätet..

Tre seminarier med inbjudna tänkare, tillsammans med Högskolan Dalarna. Diskussion om att bjuda in Björn Elmbrant, (boken Marknadens tyranni – och hur vi kan rädda demokratin), George Monbiot (se cirkeln ovan) och Kate Raworth, ekonom och upphovskvinnan till munkmodellen som kombinerar SEI-diagrammet med nio gränsvärden för vad ekosystemen tål med vilket utrymme vi människor har att leva på. Den här sortens planer får vila tills det lugnat ner sig med kinesiska virus.

Fortsätta föreningssamarbetet och få flera föreningar att ställa sig bakom uppropet om att nu måste beslutsfattarna sätta fart på hållbarhetsarbetet. En planerad aktivitet i sommar.

En vecka i demokratirummet på stadsbiblioteket? Föreningar och kommunala förvaltningar har haft en vecka var där de presenterat sin verksamhet i demokratirummet. Eventuellt kan vi ha en vecka någon gång mellan nyår och april.

Utställning och diskussion om vad omställning innebär och hur vi jobbar. Vårt studieförbund NBV hade en kulturdag i Borlänge där de använde Bernts utställningsbilder, bl a de från Gamla Elverket i november förra året och Bernt berättade på en dryg halvtimme runt bilderna. Det blev en lyckad diskussion där alla deltagarna fanns med, upprepa i Falun?

Omställning NU! Upprop från ideella föreningar i Dalarna – för vår överlevnad

Vi försökte samla föreningar som ville stå bakom uppropet, riktat till beslutsfattare i Dalarna. Det visade sig svårt att få en del föreningar att nappa. Vi drog slutsatsen att vi måste åka runt i länet och träffa föreningsfolk. Det var en bra idé tills covid-19 gjorde sådana aktiviteter omöjliga. Det hela ligger på is.

I framkant

Omställning Falun arbetar under 2019 med att organisera ett samarbete med andra ideella organisationer i Dalarna. Målet är att vi ska kunna ställa oss bakom gemensamma krav på åtgärder för att klara både miljömål och sociala mål, krav riktade i första hand mot politikerna och myndigheterna. Hör av dig till oss om du vill delta. Vi har inte resurser att organisera enskilda dalabor, er får vi hänvisa till de organisationer som ansluter sig. En utförlig text och kontaktuppgifter finns här.

Demokrati nu! Ny affisch & folder

Affisch Demokrati nu

Nästan inga miljömål eller hållbarhetsmål nås. Den psykiska ohälsan ökar liksom växthusgaserna. Den biologiska mångfalden minskar. Våra möjligheter som medborgare att påverka den utvecklingen verkar minimala. Ska vi ha en demokrati värd namnet måste vi ha möjlighet att ha inflytande över vår och planetens framtid. Därför till höger en affisch och också en folder med samma budskap.

 

Fortsatta offentliga möten 2019 tills vi får riksdagen att besluta om ett FN-förbud!

Kärnvapenkrig leder troligen till mänsklighetens utplåning. Den statliga utredningen om Sveriges underskrift (ratificering) av FN:s förbud mot kärnvapen kom i början av året.  Utredningen tar inte upp risken för ett kärnvapenkrig, däremot de negativa reaktioner det kan möta hos NATO-länder om Sverige ratificerar. Vi vet inte när den ev kommer upp i riksdagen men fortsätter hålla frågan levande. Med stor majoritet (122 av 193 länder) beslöt Förenta Nationerna 2017 att förbjuda kärnvapen. Men förbudet gäller först när minst 50 länders parlament skrivit på. Sverige har aktivt verkat för förbudet mot kärnvapen i FN. Men de kärnvapenbärande stormakterna är motståndare till förbudet och särskilt USA och Nato utövar påtryckningar Sverige. De svenska riksdagspolitikerna tvekar att säga ja till ett förbud trots att nästan nio av tio svenskar, enligt en Sifoundersökning, är för att Sverige skriver under FN:s avtal om förbud mot kärnvapen

Sverige är känt för sin tradition att arbeta för fred och nedrustning. Att Sverige skriver är viktigt för både Europa och världen. Vi vill få upp frågan på bordet och medvetandegöra människor om frågan och hur politikerna och partierna ställer sig i frågan.

 

Falun ska vara en bra cykelstad – vi fortsätter jobba på det

Idag har biltrafiken företräde, i gaturummet och i kommunens planering. Vi jobbar på olika sätt med att förändra sådana regler – en stad ska vara för människor och planeringen ska utgå från minskade utsläpp av klimatgaser och mindre användning av jordens resurser. Det skulle de flesta av oss vinna på, med en mer trivsam stad för alla. Förra vintern var det näst intill oframkomligt på gång- och cykelvägar och det handlar inte om mängden nederbörd utan om en skötsel under all kritik. På en egen cykelsida har vi samlat material och länkar som hänger ihop med cykling, cykelplanering och stadsplanering för människor. Det är frågor som vi fortsätter bearbeta. Vi har träffat tjänstemän och -kvinnor på kommunen och bestämt att vi ska ha återkommande möten mellan dem och oss i en cykelgrupp, kanske två gånger per år. Ett sådant möte har vi haft hos Studiefrämjandet. Kommunen har organiserat om vinterväghållningen för att den ska fungera bättre och de har börjat asfaltera gång- och cykelvägar (längs Tisken till en början). Vi har en bra dialog med handläggare på kommunen och kan föra fram synpunkter på både sådant som inte fungerar och förändringar vi vill se.

Omställningscentrum – aktiviteter utan herrgård

Vi är en grupp som har bildat en ekonomisk förening och vi har satsat mycket energi på att köpa en gård nära Falu stad. Där var tanken att vi skulle bo, bedriva en del odling och djurhållning och försöka leva resurssnålt. Fastigheten var ute till försäljning i mitten av juni 2017, när priserna var som högst. Med ett bud på 4,25 MKr beslutade vi att kliva av, speciellt som byggnaderna skulle kräva mycket reparation. Under våren har vi arbetat med att försöka skapa ett omställningscentrum i Sågmyra där ett antal lokalt boende är engagerade. Vi misslyckades med att hyra Sågmyra herrgård för att eventuellt köpa den om allt fungerade. Efter det gjorde vi ett försök med den stora café- och bed&breakfast-byggnaden. Men skulle den verkligen passa för våra behov? Vi har ju möjlighet att hyra lokaler i den gamla yllefiltfabriken och de kan vara användbara till mycket. Därför har vi tänkt om. Dels för att det är dyrt att köpa fastigheter, dels har vi börjat inse att samhällets omställning till hållbarhet står stilla eller går bakåt, samtidigt som det är mycket bråttom med radikala åtgärder. Hela omställningsrörelsen i Sverige, i andra länder men inte minst i Falun, måste tänka om och göra saker som verkligen leder till en omställning i rätt riktning. Därför ett regionalt omställningscentrum. Mer om hur vi går vidare på en egen sida.

Det innebär inte att vi slopar tankarna på ett omställningscentrum på en fysisk plats. Vi har diskuterat vad ett sådant skulle kunna innebära sedan 2013 och kanske kan vi förverkliga våra idéer men via andra vägar än dem vi prövat. Den här webbplatsen innehåller mycket information om vårt hållbara boende (kolla på en utförligare sida),

Satsning på världsarvet kan ev ge möjlighet för Rottneby.

Stadsmiljön i Falun kunde varit fin

Omställning Falun har haft diskussioner med Föreningen Kultur och Miljö i Falun och med Världsarvsföreningen (åtminstone med gruppen som försöker väcka den till liv) om den stora bristen i kommunens planering för att bidra till att världsarvet känns som viktigt i stadsmiljön. Vi är mycket kritiska. Läs mer på http://www.dalademokraten.se/dalarna/bernt-lindberg-kulturstaden-falun-lagger-inte-bara-ner-bibliotek-och-fritidsgardar-har-finns-ett-synbart-ointresse-for-varldsarvet-och-en-stadsmiljo-som-kan-stodja-kanslan-av-att-det-ar-ett-varldsarv

Stadsmiljön är också en viktig del i den sociala hållbarheten. Vi ska ha en stadsmiljö där vi trivs och där det finns bra möjligheter att träffa andra och utbyta tankar. Går det att få en fin stadsmiljö i Falun istället för en fyrfilig genomfartsled? Kanske en fin entré till gruvområdet istället för dagens för fotgängare och cyklister?

 

Några händelser som varit, att läsa om

Kanske fel plats i ett kalendarium men här kommer lite info om vad vi gjort tidigare

 

Offentliga manifestationer mot kärnvapen

Omställning Falun är en av de organisationer som samarbetar med FN-föreningens kampanjgrupp för att Sverige ska skriva på FN:s kärnvapenförbud. Gruppen har bildats våren 2018 på initiativ av Falu FN-förening.

Med stor majoritet (122 av 193 länder) beslöt Förenta Nationerna 2017 att förbjuda kärnvapen. Men förbudet gäller först när minst 50 länders parlament skrivit på. Sverige har aktivt verkat för förbudet mot kärnvapen i FN. Men de kärnvapenbärande stormakterna är motståndare till förbudet och särskilt USA och Nato utöver påtryckningar Sverige. En statlig utredning har tillsats och beslut ska tas av riksdagen efter valet. Idag saknas majoritet i riksdagen för ett förbud trots att nästan nio av tio svenskar, enligt en Sifoundersökning, är för att Sverige skriver under FN:s avtal om förbud mot kärnvapen

Sverige är känt för sin tradition att arbeta för fred och nedrustning. Att Sverige skriver är viktigt för både Europa och världen. Vi vill få upp frågan på bordet och medvetandegöra människor om frågan och hur politikerna och partierna ställer sig i frågan.

Omställning Falun var medarrangör till en manifestation den 6 augusti med anledning av att det var då den japanska staden Hiroshima 1945 utsattes för atombombning med förödande konsekvenser för människor och miljö. Vi ordnade en offentlig utfrågning av lokala representanter för de politiska partierna om hur de ställer sig i frågan om ratificeringen av FN resolutionen. Åtta partier deltog på Stora Torget. Deras svar var blandade.

En statlig enmansutredning som ska ge svar på om Sverige ska skriva under FN:s deklaration om globalt kärnvapenförbud skulle varit klar i höst men resultatet är skjutet till efter nyår. Vad som sedan händer vet vi inte riktigt men vi planerar fortsatta aktiviteter för att försvara en kärnvapenfri värld. Att Sverige ställer sig bakom FN:s beslut om förbud mot kärnvapen är viktigt, både för Sveriges säkerhet och för en global acceptans för FN-deklarationen.

FN:föreningen arrangerade också en ljusmanifestation den 7/12, något vi kommer att fortsätta med under 2019 tills riksdagen sagt ja till att skriva under FN:s kärnvapenförbud.

30 november kl 16-17 Fridays for future Stora Torget

Runt 200 personer deltog i en manifestation arrangerad av en rad föreningar. Många engagerade talare, unga och gamla, betonade att det får räcka nu – nu vill vi se aktiviteter i arbetet för att rädda klimatet. Falu Miljögrupp var huvudarrangör, Omställning Falun en av flera medarrangörer.

_DSC0705_beskuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 november 2018 kl 10-17 Heldag om hur vi kan minska vår konsumtion

(nedan)

 

Mikael Malmaeus

Mikael Malmaeus, ekonom och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, talade om hur vi måste minska förväntningarna på ekonomisk tillväxt. På sikt är nerväxt ingen omöjlighet. Han har tillsammans med 17 andra forskare deltagit i ett stort forskningsprojekt om hur ett samhälle med nerväxt kan fungera.

Vi lever som om det fanns mer än fyra jordklot med resurser. Det gör det inte och de flesta system knakar i fogarna. Under en heldag diskuterade vi vad vi kan göra för att få en konsumtion i nivå med jordens resurser, individuellt men framför allt på samhällsnivå. Hur ordna transporter av människor och gods på ett resurssnålt sätt? Hur kan vi bo mer resurssnålt? Hur kan ett samhälle utan ekonomisk tillväxt fungera bra? Och hur kan ideella organisationer agera för att få en förändring? Program hållbar konsumtion 18 nov.  Ett utförligt referat från mötet finns här.

Svartnäs som centrum för hållbarhet?

Entrén med handikappramp

Svartnäs dök upp som en möjlig plats. Förutsättningarna är lite annorlunda än för de platser vi tidigare haft planer för och det kräver en del omtänkande. Det fanns inget intresse för Svartnäs i vårt nätverk. Vi står över.

 

25 mars 2018.Omställningscentrum Sågmyra?

Kan vi skapa ett omställningscentrum Sågmyra? Stor diskussion – SNOC i Söderhamn delar med sig av erfarenheter_DSC9194

 

 

ViOmställningscentrum Sågmyra_affisch bjöd in Anders Persson från Södra Norrlands Omställningscentrum för att berätta om alla deras aktiviteter och planer. Är deras upplägg något för oss? Tidstrands yllefabrik i Sågmyra står till stor del tom. Några av oss har varit där och gått runt både i herrgården (som är till salu) och i fabriken (där det finns enorma ytor att hyra). Kan vi skapa ett kreativt, dynamiskt, levande omställningscentrum i fabriken och herrgården? Ett ställe där många idéer korsas som grund för utveckling av ett hållbart samhälle. Hör av dig om du är intresserad. Det behöver inte vara boende, det kan vara intresse av att dra igång eller delta i verksamheter.

Återbruksfest på Magasinet 18 november 2017

Vad betyder det med återbruk? Ett sätt att skaffa flera prylar billigt? Omställning Falun deltog på kommunens återbruksfest med en liten utställning om vår resursanvändning. Kanske kan det vara intressant att se vad vi ställde ut.

Globala enkelriktade transporter

Bilden ovan visar en lätt generaliserad bild av dagens situation. Men så behöver det inte vara. Tyvärr kräver alternativen att vi överger de dominerande värderingar som styr dagens utveckling. Kolla materialet vi ställde ut!

Vilka åtgärder behövs för att länets miljömål ska bli verklighet?

Det går att se hur de svenska miljömålen hanteras år efter år utan att vi går i mål. Det om ozonskiktet är det enda som Dalarna når. Nu har länsstyrelsen skickat ut ett förslag på remiss om hur länet ska jobba med miljömålen framöver. Det ser inte ut att bli någon större skillnad mot tidigare. Omställning Falun har skrivit ett remissvar som Naturskyddsföreningen i Falun är med och undertecknar. Och Naturskyddsföreningen i Dalarna hänvisar till vårt svar. Med andra ord en ganska bred opinionsyttring. Länsstyrelsen har nu gjort en sammanställning av alla remissvar. Det är tydligt att de företag och organisationer som representerar den egna branschen har ett stort inflytande över dokumentet som ska styra miljömålsarbetet. Men på länsstyrelsen sägs våra synpunkter ha tagits på stort allvar och diskuterats bland cheferna.

Rasism och näthat – vad står det för och vad betyder kultur och mänskliga möten?

_DSC8953

Robert Nyberg berättade om hur han tänker när han gör sina teckningar. Publiken fick också vara med och föreslå olika texter till en teckning.

Den 30 november arrangerade bl a Dala-Demokraten en heldagsfest, som led i sitt hundraårsjubileum. Där var det fina artistuppträdanden och spännande diskussioner. Vi var där och kan lämna en rapport i text och bild.

 

Hur mår demokratin

Hur många fotgängare ser du på bilden? Hur många cyklister? I Falun har biltrafiken ökat, resande med kollektivtrafik och cykel minskat.

Hur mår demokratin i Falun? Det frågar vi oss efter att ha läst förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Falun och Varpan. Mönstret liknar det vi såg i samband med översiktsplanen för Falun – Borlänge. De svåra och värdeladdade frågorna döljs. Vid ett möte på Gamla Elverket 20 april diskuterade vi både tillvägagångssätt och innehåll.

På Dala-Demokratens debattavdelning finns ett inlägg om den fördjupade översiktsplanen och dess brister, se http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet.

Jordens Vänner och Falu miljögrupp arrangerade 4-5/2 en framtidskonferens med strategidiskussioner om hur vi ska agera i framtiden. Mer information på https://www.facebook.com/groups/179283202121017/.

hanna_turi_beskuren_kalendarium

Tänk om!, om vår miljö och kultur, om vårt psykiska mående och hur det hänger ihop med dagens samhälle. Borlänge 21/1. Arrangör var The Merit, en grupp musiker som också sysslar med video, serier och annat med anknytning till de här temana. Mer om vad som tilldrog sig finns här.

 

24_avslutande-moteNationell omställningskonferens 23-25/9 2016.  Är inte omställning i grunden en kulturfråga där vi måste ersätta konsumtionskulturen med en omsorg om varandra och om naturen? Är inte fredsarbete också en kulturfråga, där dialog och ökad förståelse för dem som tänker annorlunda är en förutsättning för att minska konflikter? Vi arrangerade tillsammans med Falu FN-förening ett möte om fred, en del i FN-föreningens serie av fredsseminarier. Och hur arbetar vi lokalt med små resurser och stort motstånd från det etablerade samhället? Det finns idéer! Stort och spännande material från höstens möten. De ingick i temat/samarbetsprojektet Hållbar höst.

 

Foto Gunilla Hedenblad