Kalendarium

Aktiviteter i vår

I höstas hade vi en cykelcruising i centrala Falun. Runt 80 personer deltog för att visa att vi vill ha en fungerande cykelstad.

En lite utförligare presentation finns här. I punktform ser det ut så här:

  • Studiecirkel och aktiviteter runt hållbart boende fortsätter. Start hos NBV 23/1 kl 19.
  • Ernst Nordström berättar från ett möte i Stockholm.
  • Stadsmiljön i Falun sköts dåligt. Vi behöver bilda en grupp för att diskutera åtgärder. Kanske diskussion i cirkelform?
  • Årsmöte med aktiviteter. Mars.
  • Stort kulturevenemang.
  • Cykeldemonstration och möte om cykling i Falun – vad blev det av cykelplanen? I maj.
  • Samarbete med andra föreningar.

Vilka åtgärder behövs för att länets miljömål ska bli verklighet?

Det går att se hur de svenska miljömålen hanteras år efter år utan att vi går i mål. Det om ozonskiktet är det enda som Dalarna når. Nu har länsstyrelsen skickat ut ett förslag på remiss om hur länet ska jobba med miljömålen framöver. Det ser inte ut att bli någon större skillnad mot tidigare. Omställning Falun har skrivit ett remissvar som Naturskyddsföreningen i Falun är med och undertecknar. Och Naturskyddsföreningen i Dalarna hänvisar till vårt svar. Med andra ord en ganska bred opinionsyttring.

Rasism och näthat – vad står det för och vad betyder kultur och mänskliga möten?

_DSC8953

Robert Nyberg berättade om hur han tänker när han gör sina teckningar. Publiken fick också vara med och föreslå olika texter till en teckning.

Den 30 november arrangerade bl a Dala-Demokraten en heldagsfest, som led i sitt hundraårsjubileum. Där var det fina artistuppträdanden och spännande diskussioner. Vi var där och kan lämna en rapport i text och bild.

Falun ska vara en bra cykelkstad – vi fortsätter jobba på det

Idag har biltrafiken företräde, i gaturummet och i kommunens planering. Vi jobbar på olika sätt med att förändra sådana regler – en stad ska vara för människor och planeringen ska utgå från minskade utsläpp av klimatgaser och mindre användning av jordens resurser. Det skulle de flesta av oss vinna på, med en mer trivsam stad för alla. På en egen cykelsida har vi samlat material och länkar som hänger ihop med cykling, cykelplanering och stadsplanering för människor. Det är frågor som vi fortsätter bearbeta.

Återbruksfest på Magasinet 18 november

Vad betyder det med återbruk? Ett sätt att skaffa flera prylar billigt? Omställning Falun deltog på kommunens återbruksfest med en liten utställning om vår resursanvändning. Kanske kan det vara intressant att se vad vi ställde ut.

Globala enkelriktade transporter

Bilden ovan visar en lätt generaliserad bild av dagens situation. Men så behöver det inte vara. Tyvärr kräver alternativen att vi överger de dominerande värderingar som styr dagens utveckling. Kolla materialet vi ställde ut!

 

 

 

Hållbart boende – inget köp nu

Vi är en grupp som har bildat en ekonomisk förening och vi har satsat mycket energi på att köpa en gård nära Falu stad. Där var tanken att vi skulle bo, bedriva en del odling och djurhållning och försöka leva resurssnålt. Fastigheten var ute till försäljning i mitten av juni 2017, när priserna var som högst. Med ett bud på 4,25 MKr beslutade vi att kliva av, speciellt som byggnaderna skulle kräva mycket reparation. Men vi gör nya försök och vi är ganska väl förberedda. Den här webbplatsen innehåller mycket information om vårt hållbara boende. Kolla på en utförligare sida. Vi kan också berätta mer muntligt. Huset på affischen är fint men det är vi inte spekulanter på.

Några händelser som varit, att läsa om

Kanske fel plats i ett kalendarium men här kommer lite info om vad vi gjort på senaste tiden.

Hur mår demokratin

Hur många fotgängare ser du på bilden? Hur många cyklister? I Falun har biltrafiken ökat, resande med kollektivtrafik och cykel minskat.

Hur mår demokratin i Falun? Det frågar vi oss efter att ha läst förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Falun och Varpan. Mönstret liknar det vi såg i samband med översiktsplanen för Falun – Borlänge. De svåra och värdeladdade frågorna döljs. Vid ett möte på Gamla Elverket 20 april diskuterade vi både tillvägagångssätt och innehåll.

På Dala-Demokratens debattavdelning finns ett inlägg om den fördjupade översiktsplanen och dess brister, se http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet.

Vi hade årsmöte i Omställning Falun 21 mars 2017 på Gamla Elverket.  En del av vad som beslutades hittar du här.

Jordens Vänner och Falu miljögrupp arrangerade 4-5/2 en framtidskonferens med strategidiskussioner om hur vi ska agera i framtiden. Mer information på https://www.facebook.com/groups/179283202121017/.

hanna_turi_beskuren_kalendarium

Tänk om!, om vår miljö och kultur, om vårt psykiska mående och hur det hänger ihop med dagens samhälle. Borlänge 21/1. Arrangör var The Merit, en grupp musiker som också sysslar med video, serier och annat med anknytning till de här temana. Mer om vad som tilldrog sig finns här.

24_avslutande-moteNationell omställningskonferens 23-25/9 2016.  Är inte omställning i grunden en kulturfråga där vi måste ersätta konsumtionskulturen med en omsorg om varandra och om naturen? Är inte fredsarbete också en kulturfråga, där dialog och ökad förståelse för dem som tänker annorlunda är en förutsättning för att minska konflikter? Vi arrangerade tillsammans med Falu FN-förening ett möte om fred, en del i FN-föreningens serie av fredsseminarier. Och hur arbetar vi lokalt med små resurser och stort motstånd från det etablerade samhället? Det finns idéer! Stort och spännande material från höstens möten. De ingick i temat/samarbetsprojektet Hållbar höst.