Kalendarium

 

 

Hållbart boende – inget köp nu

Vi är en grupp som har bildat en ekonomisk förening och vi har satsat mycket energi på att köpa en gård nära Falu stad. Där var tanken att vi skulle bo, bedriva en del odling och djurhållning och försöka leva resurssnålt. Fastigheten är f n ute till försäljning (mitten av juni 2017). När budet är 4,25 MKr har vi beslutat att kliva av, speciellt som byggnaderna kräver mycket reparation. Men vi gör nya försök i höst och vi är ganska väl förberedda. Den här webbplatsen innehåller mycket information om vårt hållbara boende. Scrolla ner på den här sidan eller kolla på en utförligare sida. Vi kan berätta mer muntligt. Huset på affischen är fint men inte det vi är spekulanter på.

 

 

 

 

 

 

Några händelser som varit, att läsa om

Hur mår demokratin

Hur många fotgängare ser du på bilden? Hur många cyklister? I Falun har biltrafiken ökat, resande med kollektivtrafik och cykel minskat.

Hur mår demokratin i Falun? Det frågar vi oss efter att ha läst förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Falun och Varpan. Mönstret liknar det vi såg i samband med översiktsplanen för Falun – Borlänge. De svåra och värdeladdade frågorna döljs. Vid ett möte på Gamla Elverket 20 april diskuterade vi både tillvägagångssätt och innehåll.

Översiktsplaner är nog ett av det viktigaste instrument som finns för att styra en kommun mot ett hållbart samhälle. Ska grönytor sparas eller bebyggas? Ska bebyggelsen koncentreras längs kollektivtrafikstråk eller spridas ut i småhusområden där alla åker bil? Ska det vara nära till offentlig och kommersiell service och nära mellan bostäder och arbete för att minska transportbehovet? Eller ska servicefunktioner koncentreras till ett enda centrum? Ska det vara bilparkering på Stora Torget (namnlistor ligger ute i en del butiker!) eller ska vi ha ett bilfritt centrum? Ska någon gång den antagna cykelplanen genomföras?
Kommunens förslag till fördjupad översiktsplan innehåller många goda idéer och en hel del dåliga. Men liksom i den ”stora” översiktsplanen för Falun – Borlänge härom året göms intressekonflikter undan. Den fördjupade översiktsplanen innehåller många frågor man kan svara på, bra så långt. Men den är inget förslag utan bara en samling tankar. Vad ska vi som falubor ta ställning till? Det finns ingenting att invända mot annat än på detaljnivå. En plan som den här är tänkt att visa kartor över hur kommunen ställer sig till markanvändning där man föreslår kommunikationsstråk, platser för bebyggelse, var man ska bevara eller skapa grönområden. I bästa fall kan kommunen få in en rad detaljsynpunkter. Men politikerna kan fortsätta precis som de vill eftersom inget förslag till de stora frågorna finns presenterat. Precis som med översiktsplanen för Falun – Borlänge. Som grund för planen borde några viktiga samhällsområden ringas in: Har vi ett snabbt försämrat klimat? En resursanvändning som skulle behöva skäras ner till en femtedel? Behov av odlingsmark när livsmedelsdistributionen krisar? Här ställs inte ens frågorna och ännu mindre ges förslag till lösning.
Läs gärna det fördjupade översiktsplaneförslaget på www.falun.se/falunväxer. På mötet gick meningarna isär om det lämpliga i nuvarande tillvägagångssätt. Troligen var vi överens om att det behövs mer övergripande syn i en översiktsplan. Vi hade hoppats kunna formulera ett eget gemensamt uttalande om att kommunen borde ha en extra remissomgång med ett verkligt förslag till fördjupad översiktsplan. Men det var inte läge att diskutera det.

På Dala-Demokratens debattavdelning finns ett inlägg om den fördjupade översiktsplanen och dess brister, se http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet.

Långa raka cykelbanor Malmö

Bilden ovan är från Möllevången i Malmö. Otroligt fina cykelbanor. Flera bilder med goda exempel på gång- och cykeltrafik om du följer länken till Falun – landets cykelstad! nedan.

Det finns mycket att önska för att Falun ska bli en bra cykelstad. Falun – landets cykelstad! var rubriken på ett möte om cykling och cykelplanering i Falun. Det blev en lång och engagerad diskussion där Mathias Westin från kommunen berättade om den ambitiösa cykelplanen och om planerna på å-rummet.

Vi hade årsmöte i Omställning Falun 21 mars 2017 på Gamla Elverket.  En del av vad som beslutades hittar du här.

Jordens Vänner och Falu miljögrupp arrangerade 4-5/2 en framtidskonferens med strategidiskussioner om hur vi ska agera i framtiden. Mer information på https://www.facebook.com/groups/179283202121017/.

hanna_turi_beskuren_kalendarium

Tänk om!, om vår miljö och kultur, om vårt psykiska mående och hur det hänger ihop med dagens samhälle. Borlänge 21/1. Arrangör var The Merit, en grupp musiker som också sysslar med video, serier och annat med anknytning till de här temana. Mer om vad som tilldrog sig finns här.

24_avslutande-moteNationell omställningskonferens 23-25/9 2016.  Är inte omställning i grunden en kulturfråga där vi måste ersätta konsumtionskulturen med en omsorg om varandra och om naturen? Är inte fredsarbete också en kulturfråga, där dialog och ökad förståelse för dem som tänker annorlunda är en förutsättning för att minska konflikter? Vi arrangerade tillsammans med Falu FN-förening ett möte om fred, en del i FN-föreningens serie av fredsseminarier. Och hur arbetar vi lokalt med små resurser och stort motstånd från det etablerade samhället? Det finns idéer! Stort och spännande material från höstens möten. De ingick i temat/samarbetsprojektet Hållbar höst.