Kalendarium

Aktiviteter i höst

 

18 november kl 10-17 Heldag om hur vi kan minska vår konsumtion

Affisch med programpunkte_förslagrVi lever som om det fanns mer än fyra jordklot med resurser. Det gör det inte och de flesta system knakar i fogarna. Under en dag ska vi diskutera vad vi kan göra för att få en konsumtion i nivå med jordens resurser, individuellt men framför allt på samhällsnivå. Hur ordna transporter av människor och gods på ett resurssnålt sätt? Hur kan vi bo mer resurssnålt? Hur kan ett samhälle utan ekonomisk tillväxt fungera bra? Och hur kan ideella organisationer agera för att få en förändring? Program hållbar konsumtion 18 nov

Gamla Elverket serverar sopplunch för 70:- med så mycket lokalodlat och ekologiskt som möjligt. Potatis- och purjolökssoppa, linssoppa, kockens egenplockade svampsoppa, sallad och hembakt bröd.

 

Demokrati nu! Ny affisch & folder

Affisch Demokrati nu

Nästan inga miljömål eller hållbarhetsmål nås. Den psykiska ohälsan ökar liksom växthusgaserna. Den biologiska mångfalden minskar. Våra möjligheter som medborgare att påverka den utvecklingen verkar minimala. Ska vi ha en demokrati värd namnet måste vi ha möjlighet att ha inflytande över vår och planetens framtid. Därför till höger en affisch och också en folder med samma budskap.

 

 

7/12 kl 17 Ljusmanifestation mot kärnvapen i Geislerska parken

Kärnvapenkrig är inte hållbart – fortsatta försök att få Sverige att skriva på

Senaste nytt är att den statliga utredningen om Sveriges underskrift (ratificering) av FN:s förbud mot kärnvapen har skjutits fram. Den skulle lämnats 31 oktober men har nu tid på sig fram till 21 januari. Vi vet inte när den ev kommer upp i riksdagen men fortsätter hålla frågan levande.

VAD VÄNTAR VI PÅ?

SVERIGE MÅSTE SKRIVA PÅ FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD!

NU!

Välkommen att delta i FN:föreningens ljusmanifestation den 7/12! Ta med släkt och vänner! Sprid detta budskap till alla du känner! Glöm inte ljus eller lykta.

Tillsammans kan vi verka för en kärnvapenfri värld!

Omställning Falun är en av de organisationer som samarbetar med FN-föreningens kampanjgrupp för att Sverige ska skriva på FN:s kärnvapenförbud. Gruppen har bildats våren 2018 på initiativ av Falu FN-förening.

Med stor majoritet (122 av 193 länder) beslöt Förenta Nationerna 2017 att förbjuda kärnvapen. Men förbudet gäller först när minst 50 länders parlament skrivit på. Sverige har aktivt verkat för förbudet mot kärnvapen i FN. Men de kärnvapenbärande stormakterna är motståndare till förbudet och särskilt USA och Nato utöver påtryckningar Sverige. En statlig utredning har tillsats och beslut ska tas av riksdagen efter valet. Idag saknas majoritet i riksdagen för ett förbud trots att nästan nio av tio svenskar, enligt en Sifoundersökning, är för att Sverige skriver under FN:s avtal om förbud mot kärnvapen

Sverige är känt för sin tradition att arbeta för fred och nedrustning. Att Sverige skriver är viktigt för både Europa och världen. Vi vill få upp frågan på bordet och medvetandegöra människor om frågan och hur politikerna och partierna ställer sig i frågan.

Utfrågning/manifestation

Vi var medarrangörer till en manifestation den 6 augusti med anledning av att det var då den japanska staden Hiroshima 1945 utsattes för atombombning med förödande konsekvenser för människor och miljö. Vi ordnade en offentlig utfrågning av lokala representanter för de politiska partierna om hur de ställer sig i frågan om ratificeringen av FN resolutionen. Åtta partier deltog.

Frågor vi ställde:

1. Vill ert parti verka för en kärnvapenfri värld?

2. Tycker ditt parti att Sverige ska skriva på (ratificera) FN-konventionen angående kärnvapenförbud? Motivera ditt svar.

3. Stöder du ditt partis linje angående ratificering av FN:s kärnvapenförbud?

4. Vilka samarbetsformer förespråkar ditt parti för konflikthantering på den globala arenan?

Senare i höst kommer den enmansutredning som ska ge svar på om Sverige ska skriva under FN:s deklaration om globalt kärnvapenförbud. Vad som sedan händer vet vi inte riktigt men vi planerar aktiviteter för att försvara en kärnvapenfri värld. Att Sverige ställer sig bakom FN:s beslut om förbud mot kärnvapen är viktigt, både för Sveriges säkerhet och för en global acceptans för FN-deklarationen.

 

Falun ska vara en bra cykelstad – vi fortsätter jobba på det

Idag har biltrafiken företräde, i gaturummet och i kommunens planering. Vi jobbar på olika sätt med att förändra sådana regler – en stad ska vara för människor och planeringen ska utgå från minskade utsläpp av klimatgaser och mindre användning av jordens resurser. Det skulle de flesta av oss vinna på, med en mer trivsam stad för alla. Den här vintern har det varit näst intill oframkomligt på gång- och cykelvägar och det handlar inte om mängden nederbörd utan om en skötsel under all kritik. På en egen cykelsida har vi samlat material och länkar som hänger ihop med cykling, cykelplanering och stadsplanering för människor. Det är frågor som vi fortsätter bearbeta.

Omställningscentrum – aktiviteter utan herrgård

Vi är en grupp som har bildat en ekonomisk förening och vi har satsat mycket energi på att köpa en gård nära Falu stad. Där var tanken att vi skulle bo, bedriva en del odling och djurhållning och försöka leva resurssnålt. Fastigheten var ute till försäljning i mitten av juni 2017, när priserna var som högst. Med ett bud på 4,25 MKr beslutade vi att kliva av, speciellt som byggnaderna skulle kräva mycket reparation. Under våren har vi arbetat med att försöka skapa ett omställningscentrum i Sågmyra där ett antal lokalt boende är engagerade. Vi misslyckades med att hyra Sågmyra herrgård för att eventuellt köpa den om allt fungerade. Efter det gjorde vi ett försök med den stora café- och bed&breakfast-byggnaden. Men skulle den verkligen passa för våra behov? Vi har ju möjlighet att hyra lokaler i den gamla yllefiltfabriken och de kan vara användbara till mycket. Därför har vi tänkt om. Dels för att det är dyrt att köpa fastigheter, dels har vi börjat inse att samhällets omställning till hållbarhet står stilla eller går bakåt, samtidigt som det är mycket bråttom med radikala åtgärder. Hela omställningsrörelsen i Sverige, i andra länder men inte minst i Falun, måste tänka om och göra saker som verkligen leder till en omställning i rätt riktning. Därför ett regionalt omställningscentrum. Mer om hur vi går vidare på en egen sida.

Det innebär inte att vi slopar tankarna på ett omställningscentrum på en fysisk plats. Vi har diskuterat vad ett sådant skulle kunna innebära sedan 2013 och kanske kan vi förverkliga våra idéer men via andra vägar än dem vi prövat. Den här webbplatsen innehåller mycket information, dels om vårt hållbara boende (kolla på en utförligare sida),

Svartnäs som centrum för hållbarhet?

Entrén med handikappramp

 

Svartnäs har dykt upp som en möjlig plats. Förutsättningarna är lite annorlunda än för de platser vi tidigare haft planer för och det kräver en del omtänkande. Vi återkommer om eventuella planer där.

 

 

Stadsmiljön i Falun kunde varit fin

Omställning Falun har haft diskussioner med Föreningen Kultur och Miljö i Falun och med Världsarvsföreningen (åtminstone med gruppen som försöker väcka den till liv) om den stora bristen i kommunens planering för att bidra till att världsarvet känns som viktigt i stadsmiljön. Vi är mycket kritiska. Läs mer på http://www.dalademokraten.se/dalarna/bernt-lindberg-kulturstaden-falun-lagger-inte-bara-ner-bibliotek-och-fritidsgardar-har-finns-ett-synbart-ointresse-for-varldsarvet-och-en-stadsmiljo-som-kan-stodja-kanslan-av-att-det-ar-ett-varldsarv

Stadsmiljön är också en viktig del i den sociala hållbarheten. Vi ska ha en stadsmiljö där vi trivs och där det finns bra möjligheter att träffa andra och utbyta tankar.

Några händelser som varit, att läsa om

Kanske fel plats i ett kalendarium men här kommer lite info om vad vi gjort på senaste tiden.

25 mars 2018. Kan vi skapa ett omställningscentrum Sågmyra? Stor diskussion – SNOC i Söderhamn delar med sig av erfarenheter_DSC9194

 

 

 

 

 

ViOmställningscentrum Sågmyra_affisch bjöd in Anders Persson från Södra Norrlands Omställningscentrum för att berätta om alla deras aktiviteter och planer. Är deras upplägg något för oss? Tidstrands yllefabrik i Sågmyra står till stor del tom. Några av oss har varit där och gått runt både i herrgården (som är till salu) och i fabriken (där det finns enorma ytor att hyra). Kan vi skapa ett kreativt, dynamiskt, levande omställningscentrum i fabriken och herrgården? Ett ställe där många idéer korsas som grund för utveckling av ett hållbart samhälle. Hör av dig om du är intresserad. Det behöver inte vara boende, det kan vara intresse av att dra igång eller delta i verksamheter.

Återbruksfest på Magasinet 18 november

Vad betyder det med återbruk? Ett sätt att skaffa flera prylar billigt? Omställning Falun deltog på kommunens återbruksfest med en liten utställning om vår resursanvändning. Kanske kan det vara intressant att se vad vi ställde ut.

Globala enkelriktade transporter

Bilden ovan visar en lätt generaliserad bild av dagens situation. Men så behöver det inte vara. Tyvärr kräver alternativen att vi överger de dominerande värderingar som styr dagens utveckling. Kolla materialet vi ställde ut!

Vilka åtgärder behövs för att länets miljömål ska bli verklighet?

Det går att se hur de svenska miljömålen hanteras år efter år utan att vi går i mål. Det om ozonskiktet är det enda som Dalarna når. Nu har länsstyrelsen skickat ut ett förslag på remiss om hur länet ska jobba med miljömålen framöver. Det ser inte ut att bli någon större skillnad mot tidigare. Omställning Falun har skrivit ett remissvar som Naturskyddsföreningen i Falun är med och undertecknar. Och Naturskyddsföreningen i Dalarna hänvisar till vårt svar. Med andra ord en ganska bred opinionsyttring. Länsstyrelsen har nu gjort en sammanställning av alla remissvar. Det är tydligt att de företag och organisationer som representerar den egna branschen har ett stort inflytande över dokumentet som ska styra miljömålsarbetet. Men på länsstyrelsen sägs våra synpunkter ha tagits på stort allvar och diskuterats bland cheferna.

Rasism och näthat – vad står det för och vad betyder kultur och mänskliga möten?

_DSC8953

Robert Nyberg berättade om hur han tänker när han gör sina teckningar. Publiken fick också vara med och föreslå olika texter till en teckning.

Den 30 november arrangerade bl a Dala-Demokraten en heldagsfest, som led i sitt hundraårsjubileum. Där var det fina artistuppträdanden och spännande diskussioner. Vi var där och kan lämna en rapport i text och bild.

 

 

 

 

Hur mår demokratin

Hur många fotgängare ser du på bilden? Hur många cyklister? I Falun har biltrafiken ökat, resande med kollektivtrafik och cykel minskat.

Hur mår demokratin i Falun? Det frågar vi oss efter att ha läst förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Falun och Varpan. Mönstret liknar det vi såg i samband med översiktsplanen för Falun – Borlänge. De svåra och värdeladdade frågorna döljs. Vid ett möte på Gamla Elverket 20 april diskuterade vi både tillvägagångssätt och innehåll.

På Dala-Demokratens debattavdelning finns ett inlägg om den fördjupade översiktsplanen och dess brister, se http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-vill-falun-bli-en-attraktiv-stad-maste-politikerna-tanka-gronska-och-lattillganglighet.

Jordens Vänner och Falu miljögrupp arrangerade 4-5/2 en framtidskonferens med strategidiskussioner om hur vi ska agera i framtiden. Mer information på https://www.facebook.com/groups/179283202121017/.

hanna_turi_beskuren_kalendarium

Tänk om!, om vår miljö och kultur, om vårt psykiska mående och hur det hänger ihop med dagens samhälle. Borlänge 21/1. Arrangör var The Merit, en grupp musiker som också sysslar med video, serier och annat med anknytning till de här temana. Mer om vad som tilldrog sig finns här.

24_avslutande-moteNationell omställningskonferens 23-25/9 2016.  Är inte omställning i grunden en kulturfråga där vi måste ersätta konsumtionskulturen med en omsorg om varandra och om naturen? Är inte fredsarbete också en kulturfråga, där dialog och ökad förståelse för dem som tänker annorlunda är en förutsättning för att minska konflikter? Vi arrangerade tillsammans med Falu FN-förening ett möte om fred, en del i FN-föreningens serie av fredsseminarier. Och hur arbetar vi lokalt med små resurser och stort motstånd från det etablerade samhället? Det finns idéer! Stort och spännande material från höstens möten. De ingick i temat/samarbetsprojektet Hållbar höst.