Platser för byggande

Vi har haft många och långa diskussioner om plats för byggande och också åkt runt och tittat på de mest intressanta ställena. Här en historisk katalog. Ingen av platserna är aktuell idag.

Aspeboda

Platsen ligger ganska mycket för sig själv men inte så långt från Aspeboda samhälle. Oklart var platsen finns. Vi kollar vidare.

Bjosenburg

Bebyggelsen i Bojsenburg är ganska enahanda och skulle kunna kompletteras med nya funktioner i samband med ett hållbart bygge, något Kopparstaden är positiv till. Det finns en tomt där det tidigare legat en ICA-butik, granne med ett dagis. Köpladan står kvar oanvänd sedan länge. Här finns en byggrätt som inte är utnyttjad. Nära centrum, ganska lätt att integrera med bebyggelse som finns men inte mycket plats att odla på. Bussen går förbi utanför infarten.

ICA Bojsen

Heden

Ligger nära Hedens bergsmansgård vid Varpan. Där finns igenbuskad odlingsmark, ganska vattensjuk men kan nog bli bra om den odlas upp. Längs kanten av odlingsmarken går en liten bäck, bild 2 nedan. På andra sidan den en moränås där man skulle kunna bygga, bild 3. Marken sträcker sig nästan ner till sjön. Stranden består av stenskravel.

Heden förbuskad mark

Heden bäck

Heden moränås

Högbo

Ligger nära stan, vid det gamla sanatoriet intill hoppbackarna. Planerna för Högbo är inte klara och det verkar dröja med byggnationer där. Hit finns inga allmänna kommunikationer och troligen blir det inte heller några. Det kommer en bergbana vid hoppbackarna och buss finns vid Lugnetgymnasiet. En trappa leder från sanatoriet och ner till Järlinden, sedan är det bara några kvarter ner till bussen. Området som kan vara aktuellt för nybyggnation ligger längs med vägen mot Sjulsarvet.

Kivnäbben

Kivnäbben ligger på en udde i Runn, en bit bortom Staberg. Dåliga kommunikationer. Där finns gott om fornlämningar som kan innebära restriktioner. Strandskydd och marginal till sjön vid översvämningar är andra begränsningar.

Kungsgårdsvägen

Ligger mellan Dalregementet och Övre Norslund. Det är ett område som ska nyexploateras av bl a Kopparstaden.

Liljan

Längs vägen mellan riksvägen Falun – Borlänge och Hinsnoret. Räknat från riksvägen ligger platsen strax efter Liljans gård, där övrig bebyggelse tar slut. Den tänkta platsen är ett markområde mellan vägen och en gammal järnvägsbank (gammal västerdalsbana). Nedanför järnvägsbanken ett litet skogsområde skyddat av naturvårdsavtal, sedan åkrar ner till sjön Liljan. Ganska exakt en kilometer till riksvägen och alla bussarna Falun – Borlänge. Kan bli lite störningar från Hinsnoretvägen strax ovanför. Bilderna nedan: 1. Utsikt mot sjön Liljan från järnvägsbanken en bit bort. 2. Den tänkta tomten sedd från järnvägsbanken. 3. Den tänkta tomten sedd från ovansidan av vägen mot Hinsnoret. Sjön skymtar.

Sjön Liljan

Liljan marken sedd fr järnvägsbanken

Liljan marken fr Hionsnoretvägen

Lilla Främsbacka

Ligger längs samma väg som Rottneby, knappt 2 km längre bort från Korsnäs räknat. En högt belägen skogsdunge med söderläge och utsikt över åkrar och betesmark längs Hosjön. Öppet och lite vindutsatt läge. En kilometer till Svärdsjövägen och buss.

L Främsbacka aktuell plats

L Främsbacka utsikt över Hosjön

Lindsberg

Här finns ett engagerat kollektiv på 10-15 personer. Kanske är de intresserade av en granne med ett hållbart boende? Det finns bussförbindelse i närheten men de flesta bussarna mot Grycksbo och Bjursås är snabbussar som inte stannar. Ingen detaljplan finns, däremot ligger det inom ett område med restriktioner för att ta hänsyn till världsarvet.

Lindsberg

Risholn

Svärdsjövägen till Danholn, sedan till höger. Platsen ligger långt från stan, utan mycket kontakt med andra bebyggda områden. Mindre än en kilometer till bussar Falun – Svärdsjö. Om det bara gäller enstaka bostadshus, 3-4 stycken, behövs ingen detaljplan.

Rostberg

Det här var ett av kommunens förslag i början av 90-talet men vi vet inte riktigt var platsen ligger. Buss finns Falun – Enviken, troligen en bit att gå till hållplatsen. Bussen går inte så ofta.

Rottneby

Ingår i världsarvet men är en mycket förfallen herrgård. Huset vandaliserat invändigt. Två stora uthuslängor, den ena har fallit ihop. Sedan ett mindre rödfärgat hus som troligen är i bättre skick än herrgården. Huvudbyggnaden har utsikt över Hosjön, gammal parkmiljö. Gården gränsar till ett naturreservat. Kan vara svårt att få bygga där. Ingen detaljplan finns. Kommunikationerna är hyfsat bra.

Rottneby

Vallmora

Nära Gamla Leksandsvägen precis före gränsen mot Borlänge. En brant ås i NO-läge. Möjligen finns tomter i SO-läge. Ett av kommunens förslag, okänt varför. I dalgången ringlar Vallmoraån och där finns jordbruksmark. Fördel: ganska nära Borlänge. Troligen inte bra bussförbindelser. Bilden tagen från Gamla Leksandsvägen i riktning mot Borlänge.

Vallmora från Gamla Leksandsvägen