Hållbarhetscentrum & hållbarhetsskola

Hållbarhetscentrum

Vi har haft planer på ett hållbarhetscentrum, något vi har diskuterat ganska lång tid. Ett sådant centrum är oss veterligt det enda som skulle finnas i landet utanför rena universitetscentra. Platsen ska fungera som hållbarhetsskola, mötesplats, plats för kulturevenemang, diskussioner, som ett kreativt centrum för nya idéer.

Under ganska lång tid hade vi den vilda idén att vi skulle göra ett försök med Rottneby. Det är en gammal bergsmansgård som ingår i världsarvet runt Falu koppargruva men som står och förfaller. Ägaren anser att han fick dåligt betalt för sin skog (nu Rottneby naturreservat) och har inte velat ha med kommunen att göra. Herrgårdsbyggnaden har varit praktfull, med intressanta kulturhistoriska inredningsdetaljer. Från början hade vi tänkt att Rottneby skulle kunna fungera som ett centrum för hållbarhet, utbildning och att vi i skogsbrynet längre bort skulle kunna bygga nya bostäder, verkstäder m m. Då kunde vi fått ett hållbarhetscentrum med mängder av kreativa aktiviteter, tillträde för allmänheten och odlingar ner mot Hosjön. Ägaren lovar att rusta Rottneby men gör ingenting, kommunen är ointresserad och vi har skrinlagt våra planer. Men så – 26 mars 2019 presenterades planer för hur Världsarvet Falu gruva ska vitaliseras. Kommunens världsarvssamordnare Christina Staberg berättade att det blir en ny organisation och nya pengar. Här länk till ett referat från bildandet av vänföreningen för Världsarvet Falun. Satsning på världsarvet kan ev ge möjlighet för Rottneby

Medborgarförslag: Hållbarhetsskola

Vi har varit ett litet gäng som arbetat med ett medborgarförslag till kommunen. Det hela startade med att Swempa, Sven-Erik Olsson, kom med förslaget att Falun ska bli föregångare i hållbarhetsfrågor bland landets kommuner. Sedan har vi haft många möten med både olika föreningar, politiker och tjänstemän. Så småningom har vi kokat ner förslaget till ett, som sedan delats på två för att det hela ska kunna bli hanterligt för kommunen, om ett hållbarhetscentrum och om en hållbarhetsskola.

Det förslag som ligger närmast handlar om att kommunen ska inrätta en hållbarhetsskola liknande naturskolan. Landets grund- och gymnasieskolor har svårt med kompetensen på hållbarhetsområdet. Samtidigt ligger kraven i läroplanerna för både grundskolor och gymnasieskolor på skyhög nivå. Vi har arbetat med ett medborgarförslag till kommunen som går ut på att skapa en hållbarhetsskola, som en parallell till naturskolan, också inom kulturskolans ram. Här skulle också Högskolan Dalarna kunna medverka med både forskare och mer praktiskt samarbete. Annan kompetens inom länet, som Permakultur Stjärnsund och Skattungekursen, skulle också kunna bidra.

Naturskolan ingår i den nya kulturskolan och det skulle kunna passa bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Till en början skulle ett nytt kunskapscentrum kunna ge skolorna hjälp med både undervisning och lärarfortbildning. Vi har haft gott stöd av Staffan Nilsson som var ansvarig politiker. Efter hans avgång har vi ännu inte tagit kontakt med hans efterträdare. Vi hade före sommaren 2016 ett bra möte med den ansvariga tjänstemannen Krantz-Severin om Kulturskolan. Det var ett mycket positivt möte och vi sade att vi skulle återkomma efter sommaren när en statlig utredning kommit igång och det finns material hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Våra medborgarförslag går att genomföra var för sig. Kan de sammanfalla i slutänden – så mycket bättre. och framför allt en dynamisk och kreativ miljö där många idéer kan utvecklas.