Hållbart boende – hänt tidigare

I december 2013 började vi träffas och diskutera hållbart boende. Sedan har det varit en lång process med diskussioner, öppna seminarier utflykter till tänkbara platser m m

Den tredje maj 2014 arrangerade vi ett seminarium på Falu stadsbibliotek.

Efter starten i december 2013 hade vi ett konstruktivt och bra möte 28 januari 2014. Där bestämde vi hur vi går vidare. Anteckningar från det mötet Anteckningar från möte om hållbart byggande 28 jan 2014. Så långt de inledande förutsättningarna.

Den 3 maj 2014 hade vi ett öppet seminarium på Falu stadsbibliotek om socialt och kulturellt hållbart ekobyggande. Inbjudna talare var Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, Sten G Andersson, arkitekt och Annika Stålberg, Kopparstaden. Mer om seminariet, inklusive filmdokumentation hittar du här.

På ett möte 19 november 2014 diskuterade vi val av tomt(er), byggteknik och vi såg på bilder från Stockholms bygge av Norra Djurgårdsstaden.

Pär Allanson som driver Främby Udde Green Resort håller på med bygge av ekologiska trähus utan kemikalier, i ett lite annorlunda modulsystem än det vi diskuterar. Vi har diskuterat erfarenheter med honom. Han har starkt fokus på hållbarhet och vill pröva många nya lösningar på bl a energisidan.

Vi har träffat Åke Persson på Byggdialog Dalarna och diskuterat utveckling av byggelement och möjliga samarbetspartners för produktion av dem. Byggdialog Dalarna är till för företag i branschen men vi fick komma ändå. Han tipsade om några byggföretag. Hjälp av högskolan med utvecklingsarbete? De har ett lab där det finns möjlighet att testa energi- och fuktvandring i olika konstruktioner.

Under 2015 och 2016 hade vi ett stort antal interna möten om Rottneby, också besök på plats och träffar med kommunens politiker och tjänstemän. Vi diskuterade också organisationsform, bland annat med en inbjuden representant för Coompanion.

2017 har vi arbetat med en ny fastighet vi eventuellt kan köpa, med att bilda en ekonomisk förening och i samband med det dra upp riktlinjer för medlemskap, finansiering m m.