Rönnelid: Hur få igång ekobyggprojekt?

Bernt 8 oktober 2013

Minnesanteckningar från möte med Mats Rönnelid 19/8 2013

Vi var en liten grupp på Kronohallen. Mats berättade.

Vi har haft en kurs i bärkraftigt byggande och boende i Stjärnsund. Hälften av de boende gick den. Vi människor är sociala varelser, vi samlar mat till gruppen. Men kan jordens invånare överleva med lokal produktion av mat? Det är inte bara en fråga om mat, också en social fråga. Man måste kunna uppleva en småskalig mångfacetterad tätort. Förr byggde man på stenrösen för att spara på den odlingsbara marken.

Dalarna är den region i landet där det byggs minst – men vi har den största andelen passivhus i landet.

Byggande och boende hänger ihop, den sociala samvaron är viktig i byggandet. Men en del saker är svåra att ordna lokalt, kläder t ex. Byggande och boende ska uppmuntra till ett resurrssnålt leverne. Ekobyggandet i Danmark har fokus på det sociala, på det goda livet. I Sverige handlar det mer om teknik.

En traditionell ekoby är byggd för dem som flyttade dit första gången. Idag är folk mer individualistiska, de vill sätta sin egen prägel. Håkan Olson (varit gift med Lerna Jarlöv och bott i Falun, f d stadsarkitekt) har ett projekt på Skärkäll (en mil från Hamburgsund i Bohuslän). Han konstaterade att vi är för individualistiska, efter den första inflyttningen är det ingen som vill flytta in.

Det finns annat att vara kritisk mot. Man bygger jordskepp av bildäck med giftiga HA-oljor. En princip måste istället vara att bygga hus som kan stå länge. De ekobyar som klarat sig bäst är de där människor tänkt långt fram i tiden och hittat gemensamma värden. (Maj Ardesjö refererade till sin hemby.)

Förtroendekapital är en nyckel till ett väl fungerande samhälle. Det ska inte vara omedelbara reaktioner att ”om du hjälper mig så hjälper jag dig”, det är en storstadsbild av gemenskap, utan det ska vara roligt att ge bort och att hjälpa varann utan tanke på gentjänster. Lokal valuta är ett sätt att slå sönder förtroendekapitalet och förvandla det till rå kapitalism.

Rönnelid gav exempel på ett eget musteri han startade i Stjärnsund. Det ger en låg intäkt, 150:-/timme; men det ger ett stort förtroendekapital. Det handlar om att bygga en ekobygd där förtroendekapitalet är det viktiga. i Stjärnsund har vi jobbat med omgivningen och börjat med tio familjer. Det hela får inte växa för fort, maximalt fyra nya familjer per år. När ekoboendet blir för speciellt drar det till sig konstigt folk. Exemplet Lindsberg, där blev det en som tog över.

Hur ska man börja?

1.Få ihop en grupp människor som diskuterar ihop sig.

2. Ha en plats att förhålla sig till. Man ska trivas så bra där att man vill vara hemma på semestern.

Hur få en pedagogisk effekt? Verksamheten ska inte ligga för långt från stan, visa att vi mår bra och har ett gott liv. Vi måste inte utghå från att vi bygger nytt. Tvärtom kan det vara en poäng att integrera nya byggnader med den bebyggelse som finns. Det kan bl a tillföra platsen nya positiva funktioner.

Hur ordna kretslopp av näring? Pildammar som i Danmark? De kan fdånga upp tungmetaller och gifter i avloppsvatten men de fungerar inte på vintern. Günthers gröna fasader för rening av gråvatten? Anslut avlopp som fungerar på vintern, ha dammar etc resten av året. Ha gröna tak hellre än solceller. Då behövs ingen el till luftkonditionering. De ger svalka varma sommardagar.

Vi ordnar ett större möte i höst. Mats Rönnelid är mycket uppbokad. Hör med honom om tid när vi diskuterat internt. Vi formerar en grupp, sedan går vi till politikerna och säger ”ni ska veta om att det här är på gång”, undvika att pressa dem.

Bra boktips: Bokalders & Block: Byggekologi