Hur ska vi lägga upp arbetet?

 

Bernt 4 december 2013

Hållbart boende – hur kommer vi dit?

Hur många är intresserade av att delta i någopn form av ekobyprojekt där vi bygger och skapar ett socialt och ekologiskt hållbart liv – boende, kanske arbete, kanske…?

Vilka är vi?

Hur många är vi som är intresserade av att gå vidare? Vad är vi intresserade av, vara med och utforma idéer till ekobyggande och/eller att bo i de områden vi är med om att skapa? Går det att kombinera olika viljor på ett konstruktivt sätt?

Vad ska vi göra?

Som framgår av mötesanteckningarna från det förberedande mötet med Mats Rönnelid är det inte givet att det ska handla om en helt nyproducerad ekoby som ligger för sig själv. Kanske ska vi integrera det vi skapar med bebyggelse som redan finns och samtidigt höja kvalitén på ett sådant område? Och hur brett ska vårt angreppssätt vara? Handlar det om hållbarhet är det inte bara energisnåla hus och andra toalettsystem som gäller utan också frågor om gemenskap, demokrati och en rättvis fördelning av resurser (ekologisk ekonomi). Någon form av odling bidrar också till att det blir enklare att få till kretslopp av t ex näring.

Kan vi hitta en plats vi tycker om?

Utifrån diskussioner runt ovanstående gäller det att hitta mark vi kan utnyttja. Och vi behöver hitta mark till rimlig kostnad så att det inte bara blir intresserade med fett bankkonto som kan vara med. Här behöver vi ganska säkert hjälp från kommunen (se nedan).

Varför ska vi göra det här?

Gör vi det för att vi som ska bo där, kanske arbeta där, vill leva på ett sätt som ger oss bättre samvete? …som gör att vi kan må bra? Exemplets makt, att sprida? Som experiment för social, kulturell och teknisk utveckling? Som försök med lokal (ekologisk) ekonomi? Som försök att utveckla idéerna runt permakultur i praktiken?

Vilken kompetens har vi som vi kan utnyttja?

Alla vi som vill vara med i processen har säkert egna erfarenheter att tillföra. En del har gått ekobyggkursen för Mats Rönnelid, vi har en arkitekt i nätverket, Sten G Andersson, som tidigare arbetat med brukarinflytande och flexibelt byggande i byggprocessen och gärna vill utveckla det i ett nytt sammanhang. Vi har folk i nätverket som är engagerade i odling. Och säkert finns mycket mer som kan komma fram när vi diskuterar.

Kommer vi att kunna få draghjälp av kommunen?

Det vi vill företa oss skiljer sig från tranditionellt byggande och traditionell samhällsplanering. Vi måste ha en kommun som är välvilligt inställd och kan ge bygglov till annorlunda upplägg, kanske ändra i stadsplaner, acceptera annorlunda energi- och avloppslösningar. När vi har haft ett första möte kan det vara idé att pejla inställningen hos kommunledningen.

Andra som kan ge oss draghjälp

Kopplingen till Mats Rönnelid, SERC (solenergiforskning på Högskolan Dalarna), permakulturutbildningen i Stjärnsund m m har vi redan. Måste vi utnyttja.

Folke Günther i Lund, numera pensionerad forskare, har skapat begreppet ekoenhet och har också idéer om avloppslösningar m m.

Färnebo fokhögskola har kurser som kan vara intressanta.

Ekobyarnas Riksorganisation ordnar kurser.

EUs Leadernätverk drog igång hållbara pilotbyar och det gick att söka pengar från Leader. Vet inte om nätverket fortfarande existerar och inte om det finns pengar att söka (kan bli en senare fråga när vi vet mer vad vi vill).

Idéer till saker att göra

När vi vet mer vad vi vill kan vi börja med att bjuda folk till Falun för föreläsningar, seminarier, diskussioner, kanske tillsammans med högskolan(?).

Det finns många ekobyprojekt man kan besöka. Också i det fallet kan vi behöva veta mer om vad vi vill.

Och framför allt ska vi utveckla egna projekt där våra egna visioner kan kombineras med andras erfarenheter.