Öppet byggsystem

 

 

Skifteshuset_3 Skifteshuset_2 Skifteshuset_1Det här är Skifteshuset, byggt som öppet byggsystem med 120 cm breda väggelement. Huset ligger i Stenslund och är ritat av Sten Andersson. Som arkitekt hade han en annan roll än normalt, den första ägaren hade ett omfattande boinflytande.

Vad innebär ett öppet byggsystem? Här finns ett antal artiklar från facktidskrifter som belyser saken.

Affärsvärlden

Arkitekttidningen

Open House International

The Nova House