Seminariet Framtidens boende

Panel_mindre

Den 3 maj 2014 hade vi ett möte på Falu stadsbibliotek om socialt och kulturellt hållbart ekobyggande. Det mesta av seminariet finns dokumenterat i ljud och rörliga bilder – se nedan.

Vi utvecklar
Framtidens boende
Vill du vara med?
Falu stadsbibliotek 3 maj 2014 kl 13-16

Omställning Falun vill utveckla ett boende med sammanhållning och gemenskap, med möjlighet till odling och visst mått av självförsörjning, med boendedemokrati. Boendet är en viktig del när vi skapar ett hållbart samhälle. Vi vill bygga något som kan bli till ett hållbart boende, gärna med inslag av permakultur och annat som har med vår överlevnad att göra. Det här ska inte bara vara ett teknikutvecklingsprojekt med andra toalettsystem än de vanliga, det är lika mycket tänkt som ett socialt projekt.  Det är viktigt att det handlar om mänskliga aspekter utan att vi hamnar i navelskådande och individualism. Ett antal entusiastiska människor har hört av sig och vill delta. Bland annat säger flera att de är trötta på de inrutade boendeformerna man mer eller mindre tvingas in i. Varje familj för sig, med sina egna prylar. Vi kan leva i roligare sociala sammanhang, på små egna boytor kompletterade med gemensamma.

Mats Rönnelid
Mats Rönnelid, SERC, Högskolan Dalarna, håller uppskattade kurser om ekologiskt byggande. Han berättar nu om resurssnålt byggande och om gemenskap. Förtroendekapital är ett nyckelbegrepp i ett socialt hållbart samhälle. Idealet är att invånarna i de hus vi bygger fungerar ihop med varann och med människor som redan bor i omgivningen.

Sten Andersson
Sten Andersson, arkitekt, visar hur det går att få boendedemokrati i både planering och vid senare ändrade omständigheter i livet. Det går att åstadkomma med ett slags lego-moduler som gör det enkelt att bygga skräddarsytt utan hög byggkostnad. Detta s k öppna byggsystem gör det också möjligt att bygga på och modernisera exempelvis hus från 40- och 50-talen.

Annika Stålberg
Annika Stålberg, förvaltningschef på Kopparstaden, ger synpunkter på hur vårt projekt kan komma in i Kopparstadens planer.

Länkar till filmerna

(P g a tekniska problem med bibliotekets uppkoppling är seminariet uppstyckat i fyra delar. Här följer de i tidsordning.)

Större delen av seminariet filmades och gick i direktsändning (streamades) och finns på Studiefrämjandets hemsida. P g a tekniska problem med bibliotekets nätverk har filmen delats upp i fyra delar som kan vara lite svåra att hitta. Här är direktlänkar till filmerna:

Bernt Lindbergs inledning, Mats Rönnelids  anförande (första delen), Mats Rönnelid (andra delen) och Sten G Anderssons anförande, Annika Stålbergs anförande.