Gör Falun till landets cykelstad

1_Gruvgatan m bilarFalun har många engagerade cyklister, vardagscyklister och tävlingscyklister men bilarna kommer i första rummet i planeringen. Kommunen har antagit en hyfsat ambitiös cykelplan men sedan händer mycket lite. Därför försöker vi på flera sätt få liv i processerna, dels med att förverkliga cykelplanen – som har 2030 som mål (!) – dels att påverka trafik- och samhällsplanering så att vi ska få en stad för människor.

Vi arrangerade ett möte på Gamla Elverket våren 2017 dit vi hade bjudit in kommunens planerare för cykelfrågor. Vi hade en bra diskussion och en del kritiska synpunkter om kompromisser runt genomförande av cykelplanen.

Vid ett annat möte diskuterade vi hur en usel demokrati slår mot gång- och cykeltrafiken i Falun. Där tog vi upp den fördjupade översiktsplanen för bl a centrala Falun och hur illa den tillgodoser en fin stadsmiljö, bl a för cyklister.

Ett par av oss författade ett medborgarförslag om att göra Falun till landets cykelstad nr ett. Vi blev inbjudna till kommunfullmäktige och mycket välvilligt mottagna. I ord och bilder fick vi berätta om vårt förslag till satsning på Falun som cykelstad.

Det behöver synas att vi är många som vill ha en kommun där det är enkelt, säkert och trivsamt att cykla. Vi arrangerade en cykelcruising med drygt 80 deltagare i centrala Falun. Dalarna brukar ju översvämmas av cruising med stinkande gamla amerikanare. Vi arrangerade en annorlunda cruising.