Bra och dåligt om cykling och cykelplanen

3

Falu kommuns uppmuntran att vara vintercyklist till och från jobbet fick stort gensvar när projektet drog igång för några år sedan. Falun har också antagit en ambitiös cykelplan som enligt fullmäktigebeslut ska vara färdigställd 2030, men nu har det gått två och ett halvt år sedan planen antogs och den årliga finansieringen är bara runt en fjärdedel av vad som skulle behövas. Det pekar mot att planen inte hinner bli genomförd i tid. Cykelvägnätet är idag dåligt, med många riskmoment. Cyklandet och färd med kollektivtrafiken har minskat, bilåkandet har ökat. Baklänges in i framtiden!

Omställning Falun ordnade ett möte om cykling, om cykelplanen och också om kopplingen till den omfattande cykelsporten i Falun den 21 mars 2017. Några av oss har lämnat in ett medborgarförslag om en satsning på att göra Falun till Sveriges cykelstad. Med de ovanligt goda förutsättningar som finns på cykelsportens område skulle Falun kunna bli ett innovativt miljöföredöme. Men varför går det så segt med genomförandet?

Mathias Westin_beskurenPå mötet på Gamla Elverket presenterade vi medborgarförslaget och bakgrunden till det. Från kommunförvaltningen hade vi också bjudit in Mathias Westin (bilden t h) som har arbetat med cykelplanen. Han berättade om de tre huvudcykelstråken som ska korsa staden i tre olika riktningar och om ett stort, detaljerat arbete med att lokalisera konfliktpunkter och hur man ska åtgärda dem.

Vi visade bilder på goda lösningar från andra städer, bland annat Malmö och flera holländska städer med mycket omfattande och god planering för cyklister. Exemplen visade ofta på en tydlighet, var man ska gå, cykla och köra bil, vem som har företräde i korsningar och hur människor inrättar sig och följer trafikregler när det är lätt att göra det. Och vi visade bilder på och diskuterade sådant som vi ser som dåligt i Faluns cykelvägnät. Konfliktpunkter med både bilister och fotgängare är vanliga, markering av vad som är gångbana och cykelväg saknas ofta och allmänt är det låg standard på cykelvägarna. Södra centrum är – trots att det är nybyggt – mycket illa planerat för alla trafikslag, inte minst cyklister. En radda med bilder längre ner på sidan.

8

Mathias tog också upp förslaget till utformning av å-rummet (bilden ovan). Vi diskuterade mycket och engagerat runt korsningen Falugatan – Ö Hamngatan där ett av huvudcykelstråken kommer i konflikt med både fotgängare och en planerad P-plats på Falugatan som i övrigt ska bli gågata.

Vi var ett 20-tal deltagare på mötet och vi beslutade att hålla kontakt med varandra och försöka få en mer kontinuerlig länk till kommunens planering i cykelfrågor. Kommunens fördjupade översiktsplan för bl a centrala Falun är också ute på remiss och ett sätt att försöka få gehör för en trivsam och säker stadsmiljö.

14_Signaler m räcken Malmö beskuren

I Malmö är trafiken välordnad, tydlig markering för cyklar i vardera riktningen och för gående. Rak överfart i korsningen, räcke att hålla sig i när man väntar på grönt ljus. En planering som inbjuder till att följa trafikreglerna – och det gör malmöborna också.

11_Gång&cykelbanor Göteborg

Göteborg har liknande väl uppmärkta filer.Skyltningen är också exemplarisk.

Ny cykelbana N Mälarstrand Sthlm

Bilden ovan är från Norr Mälarstrand i Stockholm där man slopat en fil för bilarna och byggt en lång. bred och rak cykelbana. Gående har egna stigar 10-20 meter ner mot vattnet t h. Foto: Ingegerd Akselsson le Douaron.

28a_Svärdsjögatan

På Svärdsjögatan i Falun förstår många inte vad som är gång- respektive cykelbana (eller att det inte är kundparkering för pizzerians bilburna kunder på cykelbanan. Vid korsningen med Trotzgatan tar cykelbanan abrupt slut.

28b_Knutpunkten

Och vid Knutpunkten har kommunen råkat placera ett cykelställ mitt för Runnleden. Den smala remsan ska vara till för cyklister i bägge riktningar, barnvagnar, rulatorer m m. Det skulle vara billigare och bättre att göra rätt från början.

Några av oss har tittat ganska mycket på Holländska exempel. Så här är flera rondeller utformade. Cyklister har företräde framför bilister, vilket håll de än kommer ifrån. Fotgängarna har sina egna gångbanor och övergångsställen.Rondell Enschede ritning försök2

Slutligen ett par länkar till holländska sidor med riktigt upplyftande exempel på hur man kan planera för cykling. Groningen är den stad som har satsat mest: https://www.youtube.com/watch?v=fv38J7SKH_g&ytbChannel=Streetfilms. Och en film handlar om vintercykling, https://www.youtube.com/watch?v=HsMu_lxXXDg&feature=youtu.be&ytbChannel=BicycleDutch. Via de här länkarna kan du också hitta en rad andra videosnuttar, om folklivet bland cyklister i Amsterdam, om säkerhetstänk vid planering av trafiken och mycket annat.

Men i Falun är huvudintrycket som vanligt det här:1_Gruvgatan m bilar

Bilden är från Gruvgatan. Hur många fotgängare ser du på bilden? Hur många cyklister?