Medborgarförslag: cykelstad tack!

Vi var två som blivit inbjudna till kommunfullmäktige för att berätta om vårt medborgarförslag. Vi började med att citera tidigare kommunalrådet Johnny Gahnshags fina inledning till cykelplanen. Så redogjorde vi för våra utgångspunkter. Förutom att vi har ett försämrat klimat och ökad resursanvändning (som skulle kräva över fyra jordklot om alla levde som vi i Sverige)

 • Bra stadsmiljö för människor
 • Luften i Falun är dålig beroende på biltrafiken

 

 • Bilismen ökar, cykling och kollektivtrafik minskar – stick i stäv med klimatavtalet i Paris.

I många städer görs stora insatser sedan länge: Malmö är den främsta cykelstaden i Sverige (bilden nedan)14_Signaler m räcken Malmö beskuren

Gävle kommun har en ambition att 1/3 av resorna ska ske med cykel till 2025

Göteborg har välordnade gång-och cykelvägar

Östersund bygger en cykelexpressväg trots att de ligger betydligt längre norrut än Falun

i Stockholm har ökningen av cykling varit 80% på 10 år varav den största ökningen de senaste fyra åren (bilden nedan är från Norr Mälarstrand där bilarna fått maka på sig).Ny cykelbana N Mälarstrand Sthlm

Holland har en välutvecklad cykelkultur som genomsyrar samhället. Den bilfria stadskärnan i staden Houten är ett exempel på hur holländarna planerar för cykling. På köpet blir det bra för gående, för rörelsehindrade och barn.

Vad som gör Faluns förutsättningar så goda jämfört med de här städerna är att

 • Cykelsporten är stark här, Falun kallas i sportsliga sammanhang för cykelsportens mecka. Vi har velodromen i Främby. Strax efter vår föredragning kördes Långa Lugnet, ett stort nationellt MTB-lopp. Cykelsporten kan utgöra draghjälp för ökat vardagscyklande och skapa en bredare cykelkultur.
 • Kommunen gjorde en bra start med Vintercyklisterna som många hakade på.

Cykelplanen är bra och väl genomarbetad

 

 • Den innebär ett säkrare cyklande, rädsla för trafikolycka är det vanligaste argumentet som avhåller människor från att cykla. Flera barn kan cykla till dagis och skola
 • En genomförd cykelplan skulle innebära mindre konflikter mellan gående, cyklister och bilister, därmed mindre irritation för alla.
 • En trivsammare, hälsosammare, tystare stadsmiljö
 • Restiden med cykel skulle bli kortare, flera skulle ta cykel istället för bil.

Flera skulle må bra fysiskt när de cyklar istället för att åka bil.  28b_KnutpunktenBilden visar en nybyggd cykelled, Runnleden, som hamnar i ett cykelställ. Här ska föräldrar med barnvagn och personer med permobil möta cyklister som inte kan mötas själva. När cykelleder ser ut så här undviker man dem. Ska bilister på en trafikled behöva åka i sick-sack genom parkeringsplatser för att ta sig vidare?

 

 

Kommunen måste samråda med cyklisterna:

 • Cyklister kan ingå i ett kommunalt cykelråd eller bilda eget råd som kommunen har regelbundna möten med.
 • Kommunen kan inrätta ett forum på nätet liknande det runt Årummet (ett bra initiativ där invånarna kunde gå in på en karta på nätet och komma med idéer till utformningen).
 • Det finns pengar att spara genom att göra rätt från början – planering som den vid Södra centrum är inte bra för någon. Bilden ovan är från Runnleden som går på Åsgatan från Stora torget … och leden mynnar i ett cykelställ vid Knutpunkten. All trafikplanering måste göras sammanhållet, inte som ett misslyckat påhäng när biltrafiken är planerad. Det kan ge dubbla kostnaden när allt måste göras om från början.

  Vad vill vi att kommunen gör?

  Kommunen är den aktör som har de största möjligheterna att påverka klimatarbetet och samhällets resursanvändning. Med de goda förutsättningar Falun har är det bäddat för ett snabbt genomförande av cykelplanen. Det kräver goda ekonomiska och personella resurser. Nu behövs verkstad – ett genomförande av cykelplanen. Falun Sveriges  cykelstad!