Program för våren 2018

Planer för aktiviteter i Omställning Falun våren 2018

 

Här kommer förslag till aktiviteter i vårt nätverk för våren. En avvägning är alltid hur mycket vi ska ha av gräsrotsaktiviteter där vi själva försöker bygga ett hållbart samhälle och hur mycket vi ska försöka förändra den – för det mesta – helt ohållbara verksamhet som företag, myndigheter och politiker står för. Det här är ett försök att göra både och, förhoppningsvis något många kan vara sugna på att haka på.

Januari och resten av våren.
  • Hållbart boende. Vi har en diskussionsgrupp/studiecirkel igång som ses varannan vecka på NBV, Ölandsgatan 12B. Det finns ett intresse hos åtminstone en del i den tidigare hållbart boende-gruppen av att fortsätta. Vi har lagt ner mycket jobb under ett antal år, fört långa diskussioner om vad det ska vara och inte vara, vi har färdiga stadgar för en ekonomisk förening (men inte insända för registrering). Vi ska också försöka hitta flera intresserade. Bland ungdomar finns ett stort intresse för nya boendeformer med mer gemenskap och låg boendekostnad. En regelbunden studiecirkel under våren vore lämplig, helst också en verklig plats som vi kan relatera till och diskutera runt. Ett förslag som kom upp är textilfabriken i Sågmyra, ett hus som till stor del står tomt, som har rum med stora ytor lämpade för teater, konstnärlig verksamhet etc. Herrgården intill står också tom och är ute till försäljning. Där går att ordna bostäder, olika slags verksamheter och odling. Kan man ordna ett hållbarhetscentrum där, liknande det vi diskuterade för Rottneby? Nääs fabriker i Lemrum kan vara ett bra exempel, med massor av hantverk och konstnärlig verksamhet i en gammal fabrikslokal med omgivande byggnader. Se också nedan om SNOC och Sågmyra.
Januari – februari
  • Stadsmiljön i Falun sköts dåligt Falun är ett av Unescos världsarv vilket inte märks när man bygger nytt längs Gruvgatan. Kvarteret Teatern där man ska bygga ligger i världsarvsområdet men man tar ingen hänsyn till att byggnader ska harmoniera med världsarvets gamla bebyggelse. Huset blir ett bullerplank. Istället för att minska biltrafiken är man tvungen att bygga ett hus som ska skydda de boende mot buller och luftföroreningar över nationella gränsvärden. Vi andra, invånare och turister, får gå utanför och insupa atmosfären. Det nya Coopvaruhuset vid gruvrondellen tycks också bli ett skräckbygge. Jag träffade nyligen svenska Unescorådets chef som blev ganska bekymrad när han hörde hur illa Falun behandlar sitt världsarv. Det finns exempel på hur ett världsarv (i ett annat land) blivit fråntaget sin status som världsarv när Unesco ansåg att de styrande inte levde upp till kraven för att vara ett världsarv. Hänsyn till den kulturhistoriska miljön hänger ihop med stadsmiljön i stort, med arkitektur, med trafikplanering, med planering av grönstruktur, med bilfria områden. Jag är inte ensam om att vara upprörd över hur illa Falun sköter sin stadsmiljö och vi har haft kontakt med föreningen Kultur och miljö i Falun för ev samarbete. Se också  Dala-Demokratens kultursida med material om världsarvet. Vem i våra egna led är intresserad av att delta?
Mars
  • Årsmöte och en diskussion runt vår ev satsning på ett omställningscentrum i Sågmyra. Årsmötet var i Sågmyra söndag den 25 mars kl 14. Då diskuterade vi också vad vi ville att ett omställningscentrum skulle innebära. SNOC, Södra Norrlands Omställningscentrum, är ett intressant studieobjekt som har mycket tänkvärt att ta till sig. Kolla gärna på nätet, de har en ambitiös planering. Lasse Persson från SNOC besökte oss 25 mars. Läs rapport om vad han tog upp. Anders Persson – hur skapa ett omställningscentrum Sågmyra
April
  • Stort kulturevenemang. Kultur som grund för hållbar utveckling ur ett annat perspektiv: Vi skulle kunna plocka upp trådarna från förra höstens omställningskonferens på Främby udde och ha en större grej med massor av artister av olika slag. Allt flera engagerar sig för hållbarhetsfrågor. Vi har planer på att höra med Dalateatern som kanske kan vara en medarrangör. Det här evenemanget får vi nog flytta fram till början av hösten om det ska bli något bra av det.
Maj
  • Fungerande cykelkommun nu! De cykelstråk som beslutades 2014 har legat i malpåse och när man nu tar fram dem blir det hackmat av alltihop. Bilarna först! Det finns en allt större opinion för att få också den här kommunen att bygga ett cykelvägnät värt namnet. En debattartikel är på gång och i maj finns planer på en cykeldemonstration liknande den med 80 deltagare vi hade i början på hösten. Efter demonstrationen, en annan dag, ett heldagsmöte med diskussion om kommunens cykelplanering med inbjudna experter och lokalpolitiker. Där kan vi också visa på goda exempel från andra städer. Också det i maj. Vi diskuterar redan nu med kommunen om det finns möjlighet att bilda ett samrådsorgan för cykling i Falun mellan ideella krafter och kommunens representanter. En sammanslutning som heter Sveriges cykelstäder består av kommuner som jobbar mycket med cykling och cykelplanering. Vi diskuterar ett medborgarförslag om att Falun ska ansöka om medlemskap där.
Hela våren
  • Nu försöker vi få till ett samarbete med andra lokala föreningar. Under omställningskonferensen hösten 2016 hade vi bjudit in Hedemorakultur som berättade om sitt samarbete mellan kulturföreningar i Hedemora med en hemsida som ansikte utåt. Kan vi få med hela lokalsamhället i Falun? Alla föreningar. Speeddating-möten som företagarna har med arbetssökande? Tidigare har vi fått nej från kommunen om hjälp med hemsida för att kunna samordna möten men vi frågar igen. Annars försöker vi själva.