Vi har bildat en förening

Den 10 april 2016 blev nätverket Omställning Falun en förening. Nu blir det möjligt för oss att söka pengar hos olika instanser, viktigt inför större satsningar vi planerar. Vid det konstituerande årsmötet antog vi stadgar och valde styrelse, revisor m m. Här några dokument:

Stadgar Omställning Falun

Protokoll från konstituerande årsmöte 10 april_2016

Första styrelsemötet 20 april 2016