Om Omställning Falun och hur vi jobbar

Omställning Falun är sedan september 2009 ett nätverk, i början av 2017 med runt 230 medlemmar. Under 2016 bildade vi en förening för att kunna hantera ekonomin i samband med att vi arrangerade en nationell omställningskonferens.

Vi försöker jobba både med interna möten och genom att delta i offentliga debatter. År 2016 har i stor utsträckning gått åt till att förbereda och efterarbeta den nationella omställningskonferens vi var huvudarrangör för 23-25 september.