Nytänkande för omställningsrörelsen!

Omställning Falun hade sitt första möte i september 2009. Och det nationella omställningsnätverket firade just tioårsjubileum. Nyligen möttes några av oss som var med från början på nationell nivå och vi diskuterade självkritiskt vad vi uträttat. Resultatet har inte varit lysande, varken nationellt eller i Falun. Både EU och Sverige har ökat sina utsläpp av växthusgaser ytterligare en dryg procent det senaste året. Och arbetet med miljömålen pågår – ambitiöst på en del håll – men resultatet är uselt. Av de statliga miljömålen når Dalarna bara det om ozonskiktet. Och det psykiska illamåendet ökar. Bland skolungdomar mår tio procent dåligt. Dags att sluta väga, mäta och dokumentera människors prestationer! Allmänt dags att ersätta tillväxtmålen med livskvalitet.

I slutet av 2013 startade vi en grupp för hållbart byggande och boende. Det hade varit många möten under åren – men med vilket resultat? För att göra något konkret och knyta ihop teori och praktik började vi arbeta för ett omställningscentrum, en plats där vi kunde omsätta våra idéer i fungerande verklighet. Rottneby, Digertäkt, Sågmyra herrgård, ett café i Sågmyra. Det har tagit mycket kraft och hittills inte lyckats. Många bra idéer har inte gått att förverkliga. Vi behöver tänka om.

Den arbetsgrupp vi haft nu för Sågmyra bestämde härom dagen att vi ska vända på steken – platsen, byggnaderna och marken måste inte komma först. Istället börjar vi med de aktiviteter vi har möjlighet till utan att äga något eget. Och vi släpper inte tanken på Sågmyra som omställningscentrum. Här finns dels ett stort engagemang, dels billiga fabrikslokaler att hyra för en rad verksamheter. Om det hela slår väl ut kan vi på sikt ändå bygga det vi vill.

Det känns akut att få igång en diskussion med kommunala och regionala myndigheter och andra aktörer som är viktiga för omställningen till ett hållbart samhälle men som ofta agerar på tvärs med alla omställningsmål. Jag har lyssnat runt bland regionala organ, länsstyrelse, landsting, Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Dalarna Science Park och åtminstone på diskussionsstadiet tycks det finnas ett intresse av att delta om vi startar ett omställningscentrum där vi gemensamt kan diskutera omställningsfrågor.

Vi gör det här i två steg. Först samlar vi så många ideella föreningar som möjligt i regionen så att vi uppfattas av myndigheter och politiker som en kraft att räkna med. Steg två blir att vi uppsöker myndigheter och försöker få en diskussion.

Kan vi hitta medarrangörer som håller med lokal för återkommande möten? Dit kan vi dra bra personer, Kåre Olsson i Skattungbyn och Mats Rönnelid på högskolan har exempelvis visat stort intresse för våra planer. Och de förmågor nätverket har i form av skådespelare, musiker och andra konstnärer kan uttrycka våra idéer med känsla och engagemang.

Hur ska vi organisera oss?

Samla ideella organisationer. Vi behöver ha en grupp för det. Bernt jobbar med det och söker samarbetspartners/föreningar som kan delta med en eller ett par personer i gruppen. Två regionala organisationer är preliminärt intresserade. Någon i våra egna led som är intresserad av att delta?

Kursverksamhet. Vi har tidigare konstaterat att vi tillsammans har en stor kompetens vi kan utnyttja för kursverksamhet. Vi börjar planera för tre olika kurser. En arbetsgrupp med Alexander, Jimpa, Luz och Sanna jobbar med kurserna.

Lokaler för verksamheterna. Vi söker lokaler utifrån de behov som uppstår. I Falun kan vi utnyttja NBV. Publika möten kan vi ha på stadsbiblioteket och Gamla Elverket. I Sågmyra finns IOGT-NTO-lokalen. Förslag till arbetsgrupp finns. Sanna är med där, två föreslagna har inte sagt ja ännu.

Vårt omställningscentrum ska vara regionalt, inte begränsas till Falu kommun. Då blir vi flera som kan arbeta med omställningsfrågor i Dalarna. De regionala myndigheterna blir naturliga parter att diskutera med. Och vi ska söka både statliga och regionala projektpengar. Det finns bl a anslag till utveckling av ett hållbart samhälle.