Utställning om Omställningen

Vi har gjort en utställning med tio skärmar om hur vi ska kunna få Falun att bli en hållbar kommun. De tio utställningsskärmarna kompletteras med en katalog. Materialet är några år gammalt och inte helt uppdaterat (det gäller bl a skärm 1 där forskarna har reviderat systemvillkoren).

1_utst

2_utst

3_utst

4_utst

5_utst

6_utst

7_utst

8_utst

9_utst

10_utst