Nationella omställningskonferenser

3_Omställningskonferens_Gbg_litenDen svenska omställningsrörelsen startade 2009. Efter en ganska tynande tillvaro tog några personer initiativ till en nystart och sedan dess finns det en webbplats, en Facebooksida och årliga konferenser där omställningsnätverket också har årsmöte.

Oktober 2009 Första omställningskonferensen i Sverige, Sätra brunn

Oktober 2014 Göteborg. Konstituerande möte

9-10 maj 2015 i Malmö, om inre omställning och rapporter om vad som görs i nätverket i Sverige. Extra årsmöte där nya stadgar antog

Oktober 2015 Undersåker – Åre med tema Hylla myllan!

September 2016 Falun. Huvudtema Kultur som grund för hållbar utveckling  (Redovisas tillsammans med två närbesläktade möten)