Nationell omställningskonferens i Malmö

Text och bild Bernt Lindberg

Omställningsrörelsen i Sverige är på rätt spår. Det bubblar av aktivitet runt om i landet och i andra länder. Den 9-10 maj 2015 var det ett extra årsmöte och konferens i Malmö. Årsmötet sade ja till de stadgar som preliminärt antogs i höstas. Därmed har vi formellt ett nationellt nätverk som kan uttala sig för vår räkning i hållbarhetsfrågor. Konferensdagarna föregicks av en informationsdag om vad omställning är för näringsidkare, politiker och andra utomstående.

P1080694

Ovan på bild gäster från Belgien, Danmark och Italien. T h Anna Maris, värd och arrangör för konferensen.

Nedanstående är ett ganska subjektivt urval av vad som sades. Det fanns diskussioner i små temagrupper och mycket annat. Kanske kommer det något utförligare på http://www.omställning.net så småningom.

Om inre omställning

Det finns en grupp inom omställningsrörelsen som arbetar med en humanekologisk, social, existentiell dimension av omställningen, kallad ”inre omställning”. I samhället har vi fokus på det materiella, orkar inte umgås med folk, vi tappar kunskapen om hur vi ska fungera socialt och existentiellt. Det leder till mental ohälsa. Också omställningsrörelsen har börjat i det materiella. Wilburs kvadrant:

Kvadrant
I de fyra fält eller delkvadranter som bildas kan man placera in olika aktiviteter. Ekologiskt byggande kan man t ex placera nertill, till höger. Men kvadranterna hänger ihop, de går inte att isolera. På bilden nedan berättar Åsa Ringborg, Skattungbyn, om inre omställning.

P1080678
Vad händer i de lokala omställningsgrupperna?

Omställning Alingsås är en av de lokala omställningsnätverk som är mycket aktiva. Alingsås är en caféstad och omställningsnätverket har fikat ihop sedan 2009. 14 av medlemmarna har gått grundkursen i omställning. Bland annat har de liksom Göteborg ett cykelkök där människor får komma och laga sina cyklar, med hjälp om så behövs. Svenska kyrkan håller med lokal och lokala företag sponsrar med verktyg. Framtidsveckan ser de som ett sätt att öka kontakten mellan de 70 arrangörerna (som tillsammans ordnar 140 arrangemang). Lokala konstnärer ställer ut i stans butiksfönster. Det är nästan bara lokala butiksägare som nappat. Ett exempel: En konstnär har gjort ekologiska fotavtryck i skoaffärens fönster – fotavtryck i sand. Omställning Alingsås har en kärngrupp, en grupp för alléloppiset, en informationsgrupp, en odlingsgrupp, en för måndagsfika, en för omställning av företag, en för cykelköket.

*

Gunnarsjö sambruk är en förening med gemensam odling. De har bytesringar för bl a fröer och förvar i jordkällare. De lånar grejor av varandra, har ett växthus som träffpunkt. De bygger ett återbrukshus för utbildning om hållbar utveckling och friskvård.

*

I Örebro arbetar man med ROS-metoden (nuläge – analys – vision – agera/engagera). Många studieförbund finns med. Det traditionella sättet som kommuner har att planera räcker inte. Vi måste frigöra omställningens sprängkraft. Omställning Örebro arbetar med politikerträffar i länet, de har också träffat representanter för medierna (som fungerar som aktiva medskapare).

*

I Göteborg har man hållit på sedan 2009, först med odling. Nu arbetar man tillsammans med Studiefrämjandet med ReconomyGöteborg för att undersöka hur lokalsamhällets aktörer kan stärka framväxten av en lokalt förankrad, småskalig. hållbar ekonomi. Kommunen har skrivit in det i budgeten! Mycket handlar om att byta, låna och dela. Vi ska inte prata om pengar. Vi som drivs av hållbarhetstänkande måste ta över ekonomin. I England har man mer erfarenhet av att kartlägga lokala ekonomins flöden. Hur få kontroll över mark, fastigheter…? Alla har något att investera. Man vill i Göteborg få igång en underifrånprocess, ”Transition Enterprise”, som ska stärka lokal resiliens, se till att resurserna används rätt, företagande ska vara mer än vinst, snarare en del av kommunen, lokalt förankrad. Småföretag tävlar men gör saker tillsammans och blir synliga. Detr handlar om honung, kläder, bambucyklar (!), somaliska piroger på elcykel, lokalturism i Bergsjön. Folk i Göteborg är med och stöttar de här företagen. Omställning Göteborg har haft dialog med kommunen, Almi och Companion runt lokal ekonomi. (se reconomy.omställning.net och Facebook REconomyGBG).
Sverige har en ledande position i fråga om lokal ekonomi. Folksam, AP-fonder och Robur är med och stöttar globalt. Och Hela Sverige ska leva har lokalekonomidagar som är viktiga. Ett tips är att få studenter att göra en lokalekonomisk analys. Hur dräneras den lokala ekonomin? Ett tips är attb söka finansiering via Leader (nya pengar finns nu där), nya KLIMP-pengar, pengar för tillväxt och för ungdomsarbete.

*

Omställning Järna har gjort en ”One Year In Transition”. Unga i behov av jobb träffas i 4-veckorsmoduler och har bland annat jobbat med ett filmprojekt. ”Växa och gro” är stadsodling som demokrativerkstad, wwwvaxaochgro.se.

*

Skattungbyn har som mål att skapa det grundläggande i livet på lokalplanet. Man har bra förutsättningar. Här fanns en bystämma långt innan Sverige fick demokrati, man har folkhögskolekurs sedan 70-talet (Kåre Olsson), har bytesmarknad, det finns många exempel på kollektivt ägande. Aktiviteter, t ex Odla tillsammans, spiller över på Orsa. Åsa från Skattungbyn nedan.

P1080696
Rapporter från andra länder

Det fanns flera deltagare från andra länder.
Turkiet har ingen omställningsrörelse men två representanter därifrån skulle gärna vilja. Men landet är mycket auktoritärt och det lär inte bli lätt.

*

Från den franskspråkiga delen av Belgien fick vi veta att när man började diskutera i grupp kom man fram till att det som människor saknar mest är sociala kontakter. Idag finns 100 repair cafés i Belgien. Man har en webbplats för lokala producenter där kunder kan handla och betala på nätet.

*

I Danmark vill omställningsrörelsen inkludera företag, även om det kan handla om greenwashing. Om man får kontakt kan det vara början till en dialog.

*

Italien har mer börjat uppifrån. Man vill ändra myndigheternas DNA, dvs de regler som styr deras verksamhet (t ex på miljöområdet). Man tar hjälp från universitet och kommunernas samarbetsorgan och verkar ha en omfattande aktivitet. Här ses Italiens representant i aktion.

P1080691
Australien har tagit kontroll över handelskammaren i sin stad. Man har en marknad varje påsk med 10 000 deltagare som tillverkar egna produkter. Det finns arbetsgrupper för nätverket, för lokalt cyklande, för lokal mat, man samarbetar om utbildning, energifrågor, avfall och återvinning och planering. Kontakten med myndigheterna verkar vara mycket bra. Orten heter Kwoorabup Denmark (utan koppling till dagens Danmark). http://www.decohousingdenmark.wix.com/home. Donald Clarke (nedan) berättar att han också är delägare i ett hus i Dådran.

P1080737
Det är svårt att arbeta med omställning och ekobyar

Många i engelska Transition Towns har gått i väggen och man börjar fundera över hur det ska hanteras. Inte minst är det svårt med ekobyar – bara 10 procent av de som försöker går i mål. Det finns en bok som rekommenderas, Diana Leafe Christian: Creating a life together. Practical tools to grow Ecovillages & international Communities.

Hur kan vi utnyttja studieförbunden?

Studiefrämjandet är det studieförbund som mest engagerat sig i omställningsfrågor och en diskussion förs nu om Omställningsnätverket ska bli medlemsorganisation i Studiefrämjandet. Det kan bidra till att lokala omställningsnätverk får mer hjälp i sitt arbete.

”Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt medborgarskap” heter en rapport från Folkbildningsrådet (Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2014). Jan Forsmark är en av medförfattarna och han har också varit med i omställningsrörelsen från start. Verksamheten har utvärderats mot statens fyra syften med att stödja folkbildningen:
o Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
o Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
o Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
o Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Studiefrämjandet, ABF och Vuxenskolan finns med i omställningssammanhang i Hela Sverige ska leva. Omställning Sverige har från första början haft Hela Sverige ska leva som stödjande organisation, med statliga pengar. Nu diskuteras om de två ska skiljas åt men ännu är inget beslutat.
Jan Forsmark (på bilden nedan t h):

-Det är så heta frågor vi i omställningsrörelsen arbetar med att politikerna inte vill ta i dem. Då måste vi tvinga dem. Tips: Bjud in alla studieförbund och folkhögskolor till Framtidsveckan (i Faluns fall HÅFFA-festivalen).
Studiefrämjandet lär ha ett digitalt lärverktyg om TTIP-avtalet – något jag inte hittar på SFRs webbplats. (TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som nu underb stort hemlighetsmakeri förhandlas fram. Protester från flera länder och allmänhet i både EU och USA är högljudda.) Studiefrämjandet har också tillsammans med ABF och Vuxenskolan ett gemensamt studiematerial, ”Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling”, om hur man arbetar med omställning från grunden. Finns på Hela Sverige ska levas hemsida.

P1080685
Mediernas roll

Många av oss har dåliga erfarenheter av hur nyhetsmedier hanterar omställningsfrågor. Det är något vi behöver diskutera. Stockholm Resilience Center har träffar med utländska journalister. Jag berättade om hur lokala mediernas redaktörer inte kom till ett gemensamt möte i Falun för att diskutera sin roll. Jag hade en diskussion med Abigail Sykes, redaktör för Landets Fria Tidning, och berättade om att jag tidigare, när jag jobbade fackligt inom Journalistförbundet hade svårt att engagera journalister i frågor om samhällsansvar. Sedan dess har medierna blivit alltmer kommersiella och mindre intresserade av att sticka ut hakan. Abigail har kontakter i Journalistförbundets ledning och ska försöka få till en diskussion inom förbundet.
Eftersom de vanliga nyhetsmedierna är så dåliga på hållbarhetsfrågor blir det extra viktigt att vi ser till att de få kanaler vi har kan överleva. De tidningar som mest bevakar omställningsfrågor är Landets Fria Tidning, kommer ut en gång i veckan, ägd av ett arbetskooperativ som jobbar i stort sett ideellt, tidningen OM som finns både som papperstidning och digitalt, JAK Medlemsbanks tidning Grus & Guld och Klimatmagasinet Effekt.
Abigail kom med en önskelista (som nog mer eller mindre kan gälla alla de nämnda tidningarna):
Kom med tips, feedback och krönikor. Prenumerera – det ger möjlighet att få statligt presstöd. Dela tidningen vidare, t ex på Facebook. Värva provprenumeranter. Värva caféer – vykortsdeal.

Internationella nätverk

Sedan start finns ju det internationella omställningsnätverket, http://www.transitionnetwork.org. Men det börjar också dyka upp andra slags samarbetsorgan.
ECOLISE står för European Network for Community-led Initiatives on Climate Change and Sustainable Development. Det har sin bas i EU och inom det finns omställningsnätverk, ekobynätverk och permakulturnätverk. Omställningsnätverket i Sverige är medlem liksom det svenska ekobynätverket. http://www.ecolise.eu.
ICLEI är en sammanslutning av över 1000 städer i världen ”committed to building a sustainable future”.
Realsproject är en motsvarighet till ECOLISE men på global nivå. http://www.realsproject.org.

Diskussion i smågrupper

Deltagarna fick föreslå teman för diskussioner i smågrupper. Det blev många livliga samtal. Jag föreslog kultur och omställning som tema och fick en del intressanta synpunkter. Kultur är allt människan gör. Man kan börja med vilket tema som helst – allt behöver inte kallas omställning. Vi ska vara trädgårdsmästare som långsiktigt odlar kultur. Konsten är ett verktyg i sammanhanget. Det saknas realistiska berättelser om framtiden. Medierna och ett offentligt samtal är viktiga. Och vi ska försöka få igång skolor och ungdomsgårdar. Sist men inte minst: Vi måste våga vara oss själva.

P1080701

Avslutning med fest

Det hela avslutades så som regelboken säger med en fest.

P1080720

Fortsättningen

Till hösten blir det nytt ordinarie årsmöte och konferens. Tid och plats inte bestämda. Arrangörerna i Malmö klagade lite över att de hade väntat sig större deltagande. Jag tog upp frågan om reskostnaderna, få av oss har organisationer med egen ekonomi som kan bekosta resa och uppehälle. Förhoppningsvis går det att få till något slags resebidrag.