Omställningskonferens 2009 – det var då det började – utanför Sala

Pella_i_aktionOktober 2009 Sätra brunn. Omställningsrörelsen har sin upprinnelse i Totnes i England, inte så långt före mötet på Sätra brunn utanför Avesta. En engelsk representant medverkade och berättade om deras arbetsmetoder som vi också fick pröva på.