Omställningskonferens i Göteborg oktober 2014

3_Omställningskonferens_Gbg_liten 4_Omställningskonferens_Gbg_liten1_Grupparbeten_diskuteras_Gbg_liten