Årsmöte i Omställning Falun 2017

Vad gjorde vi förra året? Störst var den nationella omställningskonferensen 23-25 september. Läs mer om vad vi gjorde: Verksamhetsberättelse-2016

Ekonomin gick ihop om än med små marginaler. Och årsmötet antog en ny styrelse som till stor del var densamma som föregående år:

Anna Fält, ordinarie

Bernt Lindberg, ordförande

Jimmy Mattsson, ordinarie

Sven-Erik Swempa Olsson, ordinarie

Johan Vallin, suppleant

Kent Vickström, suppleant

Lina Sofia Lundin, suppleant

Och förslaget till Verksamhetsplan 2017 antogs efter en del diskussioner. Vi konstaterade bland annat att det vore bra med mer samordning mellan organisationer som delvis engagerar samma intressegrupper och att vi ska försöka planera för hela kommande säsong.