Södra Norrlands omställningscentrum

Södra Norrlands omställningscentrum (SNOC) finns i Söderhamn. Innan SNOC grundades 2014 har eldsjälen Lasse Persson varit aktiv i omställningsarbete under många år. Nu kommer han till Sågmyra och berättar om sina erfarenheter. Här en del bakgrundsmaterial.

Presentationsfolder och aktiviteter sedan starten

SNOC infofolder,  här finns de ambitiösa målen för verksamheten

Och här finns exempel på vad SNOC har åstadkommit och arbetar med: Snoc-aktivteter 2015-2018

Lokal odling, utbildning

Närjord

Omställningsplan för hållbar stadsdel

Hur kan omställning av en stadsdel till ett globalt rättvist fotavtryck gå till? Ett idédokument som ska visa vad omställning innebär lokalt och hur man kan sätta igång en förändringsprocess.

Omställningsplan för den hållbara stadsdelen Norrskenet

Norrskenet existerar i verkligheten.

Politisk aktivitet

Mycket lite händer i det politiska systemet. De bildar ett politiskt parti. Först en sammanfattning på en sida, sedan lite utförligare.

SOS Ställ om Sverige Söderhamnsinitiativet 22 feb 2018

Omställningens Politik sammanfattas här i sexton punkter