Temagrupper

Hållbart byggande & boende

En grupp på drygt 35 personer har sedan december 2013 verksamhet för att försöka få igång ett byggprojekt. Vi vill inte kalla det ekoby eller ekobyggande. Dels för det tankarna till isolerade kollektiv ute i skogen, dels pekar det ensidigt mot att det handlar om ekologi. Vi vill bygga något som innefattar alla tre hållbarhetsdimensionerna. Det innebär också att vi kanske integrerar det nybyggda med bebyggelse som redan finns för att vi ska få vårt boende att smälta samman med andras boende. Vi får se, kanske blir det bygge både halvcentralt i Falun och längre från centrum för dem som vill utveckla skogsträdgårdar och ha djurhållning. En arkitekt i vårt nätverk, Sten Andersson, har utvecklat s k öppna byggsystem som gör det möjligt för blivande invånare att få bostad och lokaler skräddarsydda och att sedan kunna ändra husen när förutsättningarna förändras. Läs mer om vad vi gör på området.

Odling

Vi hade en stadsodlingscirkel i naturskyddsföreningens regi. Teori och praktik med stadsodling. Sommaren 2013 höll vi till i parken mellan Dalarnas museum, Radio Dalarna och RIA-stugan. En fortsättning hänger på kommunens engagemang. En poäng med gemensamma odlingar är att många som bor i ett område odlar tillsammans och bygger en gemenskap. En odling mitt i centrala Falun blev något annat där deltagarna kom från olika stadsdelar, utan att det blev någon riktig gemenskap.

Stadsodling_liten