Vad är ett långsiktigt hållbart samhälle?

de-tre-dimensionerna-av-hallbar-utveckling

Sedan de tidiga Rio-mötena i FNs regi har man talat om ett långsiktigt hållbart samhälle. Men tolkningarna av vad ett långsiktigt hållbart samhälle innebär spretar åt alla håll, ofta för att passa ens egna syften och status quo. De tre dimensionerna är de som figuren visar – de ska ses tillsammans, det räcker inte att uppfylla en av dem.

Den sociala handlar om att vi ska ha ett samhälle där vi fungerar bra tillsammans och kan lösa konflikter på ett bra sätt. Ofta inkluderar man kultur i den sociala dimensionen.

Den ekologiska dimensionen handlar om att vi ska förvalta ekosystemen på ett sådant sätt att de inte förstörs av mänskliga utsläpp eller exploateringar. För vår försörjning är vi beroende av luft, vatten, växter, djur på land och i havet.

Ekonomisk hållbarhet är nog den mest missbrukade dimensionen av hållbarhet. Den handlar också om att vi ska hushålla, ekonomisera, med de resurser vi har.