Vårt remissvar på länets förslag till miljömålsarbete

Nu har vi skrivit ett svar på länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla 2018-22. Det är en sorglustig sysselsättning. När vi läser Naturskyddsföreningens motsvarande remissvar för två år sedan var det ungefär samma kritik som idag. Genomgående är det ekonomisk tillväxt som styr och det försöker man dölja, påstår att det inte finns några intressemotsättningar.

Vår text har tagits emot väl av både Naturskyddsföreningen i Dalarna och Naturskyddsföreningen i Falun. Föreningen i Falun är med som undertecknare, länet har hänvisat till vårt svar och skrivit en kort komplettering. Känns bra så långt.

Däremot känns det som en ganska meningslös sysselsättning att skriva remissvar som vi aldrig får någon respons på och vi ser inga reaktioner i form av ändrade program. Demokrati = att få tycka som man vill men sedan gör politiker och myndigheter som de vill. De vet ju bäst.

Ni får remissvaret både som pdf och word-fil, det brukar alltid vara någon som inte kan läsa vissa format.
Remissvar åtgärdsprogram för miljömålen som pdf

Remissvar åtgärdsprogram för miljömålen som doc-fil