Social hållbarhet – vad är det?

För många år sedan gjorde jag (Bernt Lindberg) en intervju med en handläggare på Länsstyrelsen Dalarna. Då definierade länsstyrelsen social hållbarhet som jämställdhet. Idag använder Falu kommun begreppet folkhälsa  (se nedan). Det är uppenbarligen svårt att hitta fram till den mer grundläggande betydelsen i den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet.

Lite mer om Falu kommuns hållbarhetsstrategi och den strategi som handlar om folkhälsa. Den är inte dålig men missar till stor del målet. För att nå ett hållbart samhälle talar FN om tre dimensioner som alla ska vara uppfyllda, en social, en ekologisk och en ekonomisk dimension. Att döpa om den sociala till folkhälsa är att kraftigt snäva in perspektivet. Hälsa är nyttigt men missar det viktigaste. Ett socialt hållbart samhälle är ett där vi alla känner gemenskap och solidaritet, litar på varandra och kan leva i trygghet och harmoni.

Sådana mål går inte ihop med de snabbt och kraftigt ökade materiella orättvisorna i världen. Det är väl dokumenterat att större skillnader i inkomst ger mer otrygghet, kriminalitet, mental ohälsa, dåliga skolresultat, mer fetma och flera tonårsfödslar… När människor spränger sig i luften i folksamlingar eller skjuter med automatvapen på restauranger går det inte att skylla på vissa religioner eller nationaliteter – det ökade våldet beror på ett samhälle där människor är desperata för att de inte ser andra möjligheter. Det räcker inte att vi ställer bilen och cyklar eller joggar i ett motionsspår.

Vårt psykiska mående hänger ihop med samhällsklimatet

En bra lägesbeskrivning av dagens tuffa samhällsklimat, framför allt för grupper som är mer utsatta än andra, gav psykiatern Tom Fellman under Tänk om! på Cozmoz i Borlänge – Psykiska sjukdomar och samhälle hänger ihop.

1 maj 2017 möte Falun för alla – ingen nazism!

Den 1 maj 2017 var vi många som fick anledning att fundera över vad som händer i vårt samhälle. Nordiska Motståndsrörelsen, en nazistisk organisation fick kommunens och polisens tillstånd att demonstrera och sedan ha möte på Stora torget. Ett stort antal organisationer reagerade mot både myndigheternas beslut och mot att nazister från hela landet skulle lägga beslag på en stor del av arbetarnas högtidsdag. Och det blev stor uppslutning, många engagerade sig och bidrog till en folkfest (Omställning Falun fanns med på ett litet hörn) med artistuppträdanden och tal om ett solidariskt samhälle, ett samhälle för alla. Mötet var också en protest mot att Falun för alla fick hålla till på Gamla Postenparkeringen och inte på Stora Torget. Beslutet överklagades men det hjälpte inte. Vi anser att nazistiska möten som är i strid med grundlagen inte ska tillåtas.

Affisch första maj 2017

Krig den yttersta konsekvensen av ohållbart samhälle

På vår försvarsminister låter det som att enda vägen till fred är att rusta mot den onde ryssen. Tillsammans med Falu FN-förening har Omställning Falun arrangerat ett heldagsseminarium om hur det går att arbeta förebyggande för att öka förståelsen mellan motstående intressen. Bland annat går det att utnyttja Unescos mångfaldskonvention och de kulturella verktyg som finns där. Falu FN-förening har också haft en matnyttig seminarieserie, Freden i vår tid.

Kulturell dimension krävs för social hållbarhet

Ska vi hitta en vägledning till hur ett samhälle ska vara för att det ska fungera socialt bra ska vi ha med en kulturell dimension, och vi måste utgå från enskilda människors liv, inte vad som är bäst för staten, kommunen, företagsamheten eller inflytelserika organisationer. Här har en amerikansk forskare kommit långt med en modell för mänsklig utveckling. Den bygger på mänskliga (individuella) förmågor som var och en ska bidra till ett rikt mänskligt liv. Punkterna finns i Martha C Nussbaums bok Främja förmågor och de återges mycket kort här: Nussbaums tio förmågor. Läs gärna hela boken.