Erfarenheter som är bra för framtiden

 

Hållbar höst

20_hallbar-hostHösten 2016 var vi en rad organisationer i Falun som gick ihop om gemensam annonsering inför möten under hösten. Det var bland annat HåFFA-festivalen på Lilltorpet, det var den nationella omställningskonferensen på Främby udde och det var ett fredsseminarium.

Omställningskonferensen

Den nationella omställningskonferensen 23-25 september 2016 var ett samarrangemang med flera andra lokala och regionala organisationer. Falu kommun stod för en stor del av finansieringen.

Andra nationella omställningskonferenserAndra nationella omställningskonferenser finns det också material från.

HåFFA och andra festivaler

HåFFA betyder Hållbar Framtid För Alla och den har arrangerats tre år i rad med stor framgång. Omställning Falun har också mer marginellt varit med på ett par andra festivaler.

Hållbart byggande och boende

Vi har en hel del material på den här webbplatsen om hur man gör för att skapa ett hållbart boende och om vägen dit. Se  och klicka dig vidare.

Vi har också stora planer på ett eget byggprojekt som inte bara ska handla om tekniska lösningar utan i minst lika hög grad om sociala och kulturella sammanhang.

Klimatförsämringen

experterna-ar-pessimistiskaReferat från ett möte i Equmeniakyrkan i Boda. Svärdsjö.

Förslaget till översiktsplan för Falun-Borlänge

Naturskyddsföreningen och Omställning Falun gick in med ett gemensamt remissvar på det första förslaget till översiktsplan för Falun och Borlänge kommuner. En del förändringar gjordes i det nya förslaget men grunden var densamma, framför allt med tillväxt som överordnat mål. Tillsammans med andra bildade Omställning Falun då ”Folkinitiatvi för Faluns framtid”. Det dubbla målet var att åstadkomma en folkomröstning om förslaget till översiktsplan och (framför allt) att få igång en offentlig diskussion runt planförslaget. Vi lyckades inte särskilt bra med det.

Mer info

Ekologisk ekonomi

Våren 2013 hade vi ett möte med Göran Greider och Mikael Malmaeus om ”tillväxt eller nerväxt”. Två möten på ungefär samma tema följde, ett den 10 oktober tillsammans med Vänsterpartiet i Falun, ett den 11 oktober tillsammans med Naturskyddsföreningen i Falun. Mycket av vad som sägs handlar om ekonomi på makronivå, nationell och internationell ekonomi. Där finns små möjligheter för oss själva att omsätta erfarenheter på lokal nivå.

Mer läsning här

Energifrågor

Referat från flera möten. Kärnkraften kan avvecklas, Göran Bryntse. Läget med solenergi, solenergi vid infartsparkeringar. Christer Borg, Älvräddarna, om skyddet av det biologiska livet i älvarna, hotat av vattenkraftsutbyggnad.

Mer info

Vad är permakultur?

Vad betyder begreppet permakultur? Permakultur Stjärnsund, Philipp Weiis & Annelie Sjöberg, reder ut vad permakultur är.

Vi har också gjort ett uppskattat studiebesök vid Stjärnsunds experimentella skogsträdgårdsodling och vid sinnenas trädgård inne i Stjärnsund.

Omställningsmånaden november 2012

Vi genomförde en omställningsmånad där bland annat idéseminariet den 9/11 ingick. Tanken var att vi skulle sprida ut aktiviteterna mer än vad vi gjort under framtidsveckan 2011. Då blev det för mycket på en gång, både för arrangörer och besökande.

Idéseminariet 9 november 2012

Gruppdiskussion redovisasIdéseminariet hölls under en heldag i Kristinehallen i Falun med runt 120 deltagare. Bilden är från en diskussion i tematiska smågrupper.

Flera bilder från seminariet.

Skogsmanifestation – vem äger skogen?

Det finns mycket lite kvar av riktig skog i Sverige. Runt tre procent om man räknar bort fjällnära skog. I Falu kommun finns små små fragment av sådan skog. Vi behöver mycket, riktig skog för att vi själva ska må bra (hyggessafari med utsikt i all ära), för att återfå den starkt hotade biologiska mångfalden och för att minska halterna av växthusgaser i atmosfären. Skogsnäringen bedriver rovdrift på det som borde vara hela svenska folkets tillgång och som de flesta av oss värderat mycket högt. Sammanlagt 16 organisationer deltog under en dryg vecka full med aktiviteter (12-21 maj 2013). Den stora manifestationen ägde rum på Stora torget i Falun den 18 maj. Huvudarrangör var Naturskyddsföreningen i Falun. Vi fanns på plats med ett stånd och uttalade oss om bristerna i skötseln av Lugnets naturreservat.

På Stora torget i Falun deltog Omställning Falun med eget stånd – till djurlivets förvåning.

_DSC8751_DSC8721

Framtidsveckan 2011

Framtidsveckan i Falun hade ett sextiotal arrangemang, en del av dem drog mycket folk. Läs och titta på vad vi gjorde!

En dokumentation av Framtidsveckan i text och bild finns också på www.medvetnaval.se/wordpress/?page_id=5309.