Ekonomi för hållbart samhälle

2013

Hur ska vi skapa en god lokal ekonomi?

Våra lokalsamhällen dräneras på resurser. Pengaflödena går till stora ekonomiska centra så snart vi handlar i de stora varuhuskedjorna eller sätter barnen i en friskola ägd av ett storföretag. Om vi fick större andel av pengarna att stanna i bygden skulle den bli mer välmående. Lokal ekonomi diskuterades på ett par möten 2016.

Gott liv bättre än tillväxtbnp-vxthusgaser

Tillväxt är det överordnade målet för Falu kommun, för Region Dalarna och för Dalarnas län. Det ses alltså som viktigare än bevarad biologisk mångfald eller minskade utsläpp av klimatgaser. Texten Gott liv bättre än tillväxt av Bernt Lindberg publicerade Dala-Demokraten 9 april 2014.

FN:s klimatpanel visar tydligt hur kurvorna för ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser följer varandra nästan exakt under många år – se diagrammet. Det finns ingen tvekan om att den ekonomiska tillväxten är den stora boven i vårt samhälles alldeles för stora resursanvändning och därmed utsläpp av skadliga restprodukter. Det finns en viss ”decoupling”, dvs effektivare energianvändning gör att ekonomin kan växa mer än klimatpåverkan. Men den blå kurvan visar att nyttan av effektivisering är ganska liten. Utsläppen fortsätter att öka.

Ekologisk ekonomi, Birger Schlaug m fl

Söndagen den 10 november 2013 kl.18-20 Gamla Elverket, samarrangemang med Vänsterpartiet i Falun.

Från tillväxt till utveckling, Birger Schlaug

Kritisk analys av idén om evig ekonomisk tillväxt. Måndag den 11 november 2013 kl 18, Arenan, Mormorsgatan 7. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Falun

Maktlöshetssjukan, Johan Ehrenberg

Onsdag 6 november 2013 kl 19 föreläste Johan Ehrenberg – bl a redaktör för tidningen ETC – om de stora förmögenheter som inte används. Falu stadsbibliotek. Arr: ABF Falun & Falu kommun.

Tillväxt eller nerväxt – det stora dilemmat

_DSC8657_beskuren

Ett seminarium den 15 maj 2013 kl 18.30-21 på Falu stadsbibliotek. Arrangör var Omställning Falun tillsammans med Studiefrämjandet och biblioteket.

Man kan se ekonomisk tillväxt som en nyckelfråga. När vi försöker komma med remissvar på länets energi- och klimatstrategi, på länets miljömålsstrategi och motsvarande för Falu kommun och på förslaget till översiktsplan är den ekonomiska tillväxten ett överordnat mål. Hela det etablerade samhället med kommuner, länsstyrelse och företagsamhet ser tillväxten som en självklar och nödvändig sak, bara tillväxten är ”grön”.

Men många forskare varnar för att mänsklighetens skövling av planeten fortsätter i ökad takt och att ekonomisk tillväxt och de globala kriserna hänger ihop. Kortsiktigt blir det kännbart, med ökad arbetslöshet, när inte det offentliga ”satsar oss ur krisen”. Arbetslöshet kontra globala kriser? Det dilemmat bjöd vi in Mikael Malmaeus och Göran Greider för att diskutera.

Greider & Malmaeus

Mikael Malmaeus arbetar med miljö och hållbar utveckling på IVL och är aktuell med boken ”Tillväxt till varje pris” (Notis/Cogito). Den berättade han inledningsvis om, som underlag för diskussionen. Mikael Malmaeus är fil. kand. i nationalekonomi och doktor i miljöanalys.

Göran Greider är författare, poet och chefredaktör för Dala-Demokraten. Han har skrivit flera böcker med koppling till ett hållbart samhälle. Själv har jag med behållning läst Det måste finnas en väg ut ur det här samhället (2010).

Ett referat av seminariet finns under den här länken:

Tillväxt eller nerväxt – det stora dilemmat

Vi fick bekräftat det vi hade hoppats – att ekonomisk tillväxt inte är hållbar. Om man ska säga något kritiskt om mötet skulle det vara att bägge talarna rörde sig på makronivån och inte verkade tro att lokala initiativ är särskilt viktiga mer än marginellt. Kanske är det där man hamnar om man tänker på de ekonomiska systemen, ekonomi som akademisk disciplin och som politikområde. Det innebär inte att de hade några bra lösningar på hur vi får till en förändring. Orsaken till att omställningsrörelsen dragit igång över stora delar av världen är ju just att varken näringsliv eller politiskt system klarar av att ens börja en omställning mot ett hållbart samhälle.

Ett par litteraturtips om ekonomi