Energifrågor

Omställningsrörelsen ska i första hand engagera sig i minskad energianvändning, i andra hand i ett hållbart sätt att ta fram energi. Men vi har en mörk baksida i ett antal ganska närbelägna kärnkraftverk, både i Sverige och i Finland. De gamla kärnkraftverken i Forsmark borde ha tjänat ut vid det här laget men istället försöker ägaren pressa ut mer ur dem. Det ökar riskerna för en kärnkraftsolycka och vi har engagerat oss i visning av Maj Wechselmanns film ”Världens säkraste kärnkraftverk” med efterföljande debatt.

En av de inbjudna gästerna, Göran Bryntse, har också skrivit en text, Kärnkraften kan lätt avvecklas, som återfinns här:

Kärnkraften kan lätt avvecklas Bryntse

Dala Energiförening ordnade med stöd av länsstyrelsen en matnyttig kväll med information och diskussion om solenergi, både solvärme och solel. Läs mer här:

DEF Solenergikväll

Hur ska vi minska biltrafiken i Falun? Luftföroreningarna är periodvis höga, förutom att bilarna omöjliggör en trivsam stad. Här ett förslag från Lars Broman om hur vi ska få en bättre stadsmiljö:

Infartsparkeringar med solel i Falun

Sol, vind och vatten ville vi ha istället för kärnkraft. Men vilka följder får det för det biologiska livet i vatten och längs stränderna när nästan alla vattendrag i landet byggs ut? Naturskyddsfördningen ordnade ett intressant möte med Älvräddarnas ordförande Christer Borg:

Christer Borg & vattenkraften