Hållbar höst 2016 – kultur – samarbete – maktfrågor

20_hallbar-hostUnder 2016 och framför allt under hösten har en rad organisationer stått för arrangemang som haft anknytning till hållbarhet. I början av hösten gick vi ut med en gemensam annons/affisch om Hållbar höst.”Tänk om” är framflyttad till 21 januari 2017 och blir på Cozmoz i Borlänge.

Många lokala och regionala organisationer har varit inblandade i aktiviteterna:

montage-loggor

Faluhöstens möten har koppling till varandra framför allt på två områden

  • Hur kan kulturen ligga till grund för en hållbar, positiv, fredlig utveckling?
  • Hur kan vi få igång lokal hållbar utveckling där civilsamhället är motorn?

Texterna som vi länkar till här nedan bygger främst på den nationella omställningskonferensen i Falun 23-25 september 2016, där Omställning Falun varit huvudarrangör. Naturskyddsföreningen i Falun, Dalarna och Gävleborg, Falu miljögrupp, Falu FN-förening, SNOC (Södra Norrlands Omställningscentrum), NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) och Falu kommun har också bidragit. Konferensen arrangeras årligen tillsammans med det nationella omställningsnätverkets årsmöte. Olika lokalgrupper i landet turas om med värdskapet.

På en hållbarhetsfestival i Falun 10 september, HåFFA-festivalen, hölls några seminarier som det också finns utdrag ur. En särskild grupp arbetade med HåFFA, medarrangörer var Falu miljögrupp, Omställning Falun, IOGT-NTO, NBV och Falu kommun. Festivalen arrangerades för tredje året i rad på festplatsen Lilltorpet.

Seminariet Kultur som fredskraft har också fått bidra med intressanta pusselbitar. Det var en heldag den 29 oktober med deltagande av teaterfolk, Svenska Unescorådet, Falu Fredskör och Svensk-ryska vänskapsförbundet. Huvudarrangör var Falu FN-förening, medarrangörer, Omställning Falun, Folket i Bild, NBV, IOGT-NTO och Falu kommun. Seminariet ingick i serien freden i vår tid.

Tänk om! var tänkt att ingå i Hållbar höst men blev förskjutet i tid till efter årsskiftet. Ett arrangemang om pyskisk ohälsa och hållbarhet på Cozmoz i Borlänge. Huvudarrangör var The Merit.

De material som finns här

Tema kultur och utveckling:

Teater kan spela stor roll för konfliktlösning och social sammanhållning

Använd FN:s dokument om hållbarhet och kultur!

Tema så stärker vi det civila lokalsamhället

-Skapa ett lokalsamhälle oberoende av det maktpolitiska systemet

Lokalt föreningssamarbete som politisk påtryckning

Gemensamt för höstens seminarier

Vilka var talarna?

Bakgrundsmaterial

Nationell omställningskonferens – bakgrund

Unescos mångfaldskonvention. Om tillkomst och utdrag ur konventionstexten

Kulturen som fredskraft. Heldagsseminarium om förebyggande fredsarbete

Freden i vår tid. Om Falu FN-förenings seminarieserie 2016