Freden i vår tid

Föreläsnings- och samtalsserie i Falun-Borlänge våren 2016 Arrangör är FN-föreningarna i Falun och Borlänge, i ett fall tillsammans med Omställning Falun

Miljoner människor på flykt, skolan i kris, jobben försvinner, klassklyftorna ökar, jorden har feber.
Över alla orosmoln växer krigsmullret. Vi ser hur konflikten mellan stormakterna växer och vi är rädda att vi nu ser uppmarschen till ett tredje världskrig. Perspektivet är så hemskt att vi knappt vågar låta det komma fram i våra tankar. Men vem ska kunna stoppa våldsspiralen om inte vi vanliga människor vågar se faran, börjar prata med varandra och sätter oss in i frågorna. Därför arrangerar vi en mötesserie under våren 2016 med föredrag och samtal om krig och fred. Vi bjuder in kunniga personer med olika ingångar. Vi hoppas att samtalen kan leda fram till handling, att Sverige åter kan bli en kraft för freden!
Vi samarbetar med studieförbunden, NBV, ABF, Sensus och idéella organisationer. Vi går till enskilda framträdande personer i Dalarna och ber om stöd.
Utgångspunkten är FN-stadgan och strategi för en fredlig utveckling. Samarbete för
gemensam säkerhet är enda sättet att säkra en överlevnad för mänskligheten. Sverige ska inte delta i kapprustningen genom att fördjupa samarbetet med NATO. Sverige ska markera alliansfriheten och återta rollen som fredskraft inom FN.

Måndag den 25 januari Läget i världen – finns det någon ljuspunkt?
Kl 19 Gamla Elverket Falun
Fredsforskaren Peter Wallensten
sammanfattar tendenserna i de väpnade konflikterna runt vår arma jord. Hur kan vi förstå utvecklingen?

Tisdag den 1 mars Kommer Ryssen?
kl 18, Stadsbiblioteket Borlänge
Mångårige rysslandsambassadören Sven Hirdman
ger sin syn på Ryssland och förhållandet mellan våra länder utifrån sin nyutkomna bok.
Samtal om hur en fredsfrämjande svensk-rysk relation kan formas.

Tisdag den 5 april Stina Oscarsson om striden för freden
kl 19 Gamla Elverket Falun
Varför går Stina, regissören, teaterchefen, kulturradikalen, in i striden om Värdlandsavtalet med NATO? Leder Värdlandsavtalet mot krig eller fred?

Tisdag 12 april Folkförsvaret! Anders Björnsson
kl 18 Stadsbiblioteket Falun
I en nyutkommen antologi; ”Försvaret Främst” diskuteras hur en förändring av svenskt försvar ska kunna utformas. Vi bjuder in bokens redaktör Anders Björnsson at tala och delta i ett samtal kring ett möjligt svenskt folkförsvar.

Tisdag 10 maj Planera för fred!
Kl 18.00 Stadsbiblioteket Falun
Tomas Söderberg, biskop emeritus
om religionerna, freden och respekten för livet.

Lördag 29 oktober Kulturen som fredskraft.
8:30 – 16:30 Seminarium hela dagen på Gamla Elverket, Falun
Hur kan Sverige och Unesco använda kulturen i arbetet för en fredlig värld?

 

Kontakta Helge Sonntag, helge@sonntag.se, 072 368 32 12