Kulturen som fredskraft

  p1090722

Rusta militärt eller skapa förståelse för andras synsätt?

En konferens om kultur som fredsskapande kraft

 

Både i Sverige och omvärlden växer diskussioner om militär upprustning. Det är som om den svenska traditionen av fredsskapande med namn som Dag Hammarskjöld, Per Anders Fogelström, Alva Myrdal, Inga Thorsson och Maj Britt Theorin aldrig existerat. Det finns alternativ, också idag! Falu FN-förening har under våren haft en seminarieserie med inbjudna talare som diskuterat fredsfrågor. Nu fortsätter vi med ett heldagsseminarium om hur vi med kulturella medel kan minska konflikter i världen.

Det främmande känns alltid mer osäkert än det välkända och trygga. Med dialog mellan oliktänkande kan ”de andra” bli mindre hotfulla, mer som en av oss. Vi behöver inte tänka på samma sätt men kan ändå ha förståelse för andras synsätt. Unesco – FN:s organ för kulturfrågor – vill ”bygga fred i människors sinnen”. 2005 antogs Mångfaldskonventionen, till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Sverige var både initiativtagare till konventionen och har åtagit sig att följa den. Vad betyder det? Hur kan Unesco bli en kraft för freden – i Falun, Dalarna och Sverige?

Vi arrangerar ett heldagsseminarium lördagen den 29 oktober på Gamla Elverket. Svenska Unescorådet informerar om mångfaldskonventionen, kulturarbetare ger exempel på folkliga kulturprojekt på lokal nivå och vi letar vägar att bygga broar till människorna i vårt stora östra grannland. Komplett program finns som pdf-fil: program-kultur-som-fredskraft

En av de officiella grunder vi stödjer oss på är Unesco och dess fördrag och konventioner, framför allt konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, mångfaldskonventionen. Mer om konventionens tillkomst och innehåll av betydelse i vårt sammanhang i ett längre dokument. Bland annat är det intressant att konventionen har kommit till i ett samarbete mellan ett nätverk av kulturministrar och ett motsvarande nätverk av konstnärsorganisationer runt om i världen. Civilsamhället har alltså varit med från början. Konventionen har ratificerats av Sverige och är därmed ett dokument som landet har åtagit sig att följa.

Arrangörer är Falu FN-förening, NBV/ IOGT, Falu Kommun, FiB/Kulturfront och Omställning Falun.

(Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

affisch-18-okt_liten