Vilka var de inbjudna talarna på omställningsmötena?

Carl-Johan Kleberg. Tidigare ställföreträdande direktör och utredningschef på Statens Kulturråd. Kom med den ursprungliga idén som gjorde att Unesco tillsatte en världskommission. Resultatet av den låg till grund för ett Unescotoppmöte i Stockholm 1998 där världens kulturministrar beslöt om the Stockholm Action Plan som Kleberg var delaktig i. Som pensionär är han fortfarande aktiv med uppföljning av konventionen och medverkade bl a med en artikel i utvärderingsrapporten Reshaping cultural policies från slutet av 2015. Arbetar med en bok om omstpning av svensk kulturpolitik.

Elin Rosenström. Arbetar med internationella frågor på Kulturrådet och är bland annat ansvarig för Kulturrådets uppdrag som nationell kontaktpunkt för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Kontaktperson för EU:s ramprogram Kreativa Europa.

Eva Janstad. Har sedan sjutton år arbetat med kultur på landsbygd i hela landet. Mest som producent på Friteatern som arbetar med teater utanför gängse scener – ingen by är för liten och ingen tätort för stor. Under två år arbetade hon också som projektledare för Konst i byn.

Folkteatern i Gävleborg. Martin Pareto, Ingela Edkvist, Gro Oskarson Kindstrand. Martin Pareto är skådespelare och Gro Oskarson Kindstrand är dramaturg och kommunikationsstrateg. Ingela Edkvist är frilansande trädgårdsmästare och antropolog. På Folkteatern i Gävleborg har de under 2015-16 arbetat fram ”Ett sjunkande skepp/Ett växande slott” baserad på många och olika röster om klimatet.

Gunilla Meurling Arbetar för Hållbara Uppsala. Projektledare för Vinnovaprojektet Den cirkulära livsmedelskejdan – drivkraft för hållbar samhällsutveckling.

Josefin Heed. Arbetar med landsbygdsutveckling på Hela Sverige ska Leva! Bland annat ansvarar hon för ungdomsfrågor. Har jobbat med en SLU-rapport, Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning?

Linnéa Kärvemo. Genom engagemang i ”Martin Koch-sällskapet – Hedemoraparnassens vänner” blev hon medlem i gruppen som startade organisationen Hedemorakultur och webbpltasen hedemorakultur.se. Detta för att visa bredden på den kulturella verksamhet som sker i Hedemorabygden.

Mikael Vallström, etnolog och verksam som forskare vid FoU Söderhamn och vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Han arbetar ideellt på SNOC, Södra Norrlands Omställningscenter i Söderhamn. Det ska bli ett nav för sociala företag som jobbar med lokal matproduktion och matförädling, ha utbildning för småskaliga ekologiska odlare och verka för lokala omställningsfonder.

Ronny Svensson är fil lic i kulturgeografi (1974) och har arbetat på flera högskolor. Han har varit statlig utredare kring plan- och bygglagstiftningen, landsbygdsutveckling och offentlig upphandling. Under en 20-årsperiod var han kanslichef för en ideell kommunorganisation för små kommuner (SmåKom) var syfte är att utveckla landsbygden. Som rådgivare har han bl.a. arbetat med frågor om strukturomvandling i främst Bergslagen samt med sparbanksfrågor.

Stina Oscarson. Regissör, dramatiker och fri skribent. Tog 2008 initiativ till den alternativa kulturutredningen. Tillsammans med Fredens hus i Uppsala och Foajé X i Gävle arbetar hon med ett nationellt centrum för community art och fred.

Åsa Ringström. Bor i Skattungbyn i norra Dalarna och jobbar som lärare på kursen Ekologisk odling och hållbar livsföring, samt samordnar en kurs i permakulturdesign via Mora folkhögskolas filial i Skattungbyn. Engagerad i omställningsrörelsen sedan 2009, men i omställning långt dessförinnan.

Bernt Lindberg. Tog intitiativ till Omställning Falun 2009. Journalist, tecknare, fotograf, miljöpedagog. Deltog för de svenska konstnärsorganisationernas paraplyorganisation KLYS i ett globalt arbete som resulterade i Unescos mångfaldskonvention där det sägs att kulturen är grund för hållbar utveckling. I olika projekt arbetat med hållbarhetsfrågor sedan tidigt 90-tal.