Klimatförändringen

Hur ska vi förhålla oss till klimatförändringen?

Klimatseminarium i Boda, Svärdsjö, 29 augusti kl 10-16

Ett klimatseminarium i Svärdsjö missionskyrka. Tre introduktioner, samtal och bikupor.
För introduktionerna svarade Lennart Renöfelt, Kyrkornas världsråd, Torbjörn Ryneus, naturvetare, har arbetat med miljöfrågor på länsstyrelsen, och Bernt Lindberg, Omställning Falun.
Därefter var det diskussioner, gemensamt och i smågrupper. De flesta deltagarna hade en ganska likartad syn på både orsaker och vad man gör för att försöka hejda klimatets försämring. Vi var överens om att framtidsutsikterna är mörka. Det här är etiska frågor om vår livsstil där vi gör av med flera gånger mer naturresurser än vad jorden tål. Det är också en etisk fråga att vi måste vara solidariska med dem som drabbas hårdast.