Kretslopp av material

Omställning Falun deltog i Falu kommuns återbruksfestival 18 november 2017.  De flesta utställarna på Magasinet i Falun hade saker att sälja, både nytt och begagnat, men vi hade en utställning där vi försökte visa var återbruk kommer in i ett större sammanhang med resurshushållning. Vi har utgått från dagens situation och sedan visar vi hur det ska kunna se ut i framtiden:

Bilden av framtiden växer inte fram av sig själv. Här finns stora utmaningar i form av dominerande uppfattningar som styr dagens samhälle – och som samtidigt hindrar utveckling mot hållbarhet:

Något som omställningsrörelsen ser som viktigt är lokala aktiviteter. Skälen är många:

4_Varför lokal produktion

Några bilder från festen:

2_Omställning Faluns utställning3_The Merit band

The Merit band spelade och sjöng.

4_Mat & dryck5_Om mobiltetefoner & resursslöseri

Det går åt 86 kg material för att tillverka en mobiltelefon. Hälften slängs trots att de fortfarande fungerar.

6_Modevisning

Modevisning av Hagströmska gymnasiet som också hade en dystopiutställning, hur det ser ut när katastrofen har inträffat.

7_Auktion på inlämnade prylar

Auktion på inlämnade prylar.