Permakultur

Vad är Permakultur? 

Det börjar komma ganska många anordnare av kurser i permakultur. Vi var tre stycken från Falun som åkte på en endagars introduktionskurs i Stärnsund i april. Nedan följer ett referat av dagen. Det finns också mer matnyttigt material. En av dem som höll i kursen, Philipp Weiss, har skrivit en text som finns här i pdf-format:

Permakultur Philipp Weiss

Det finns också en länk till deras webbplats där de förklarar vad permakultur står för:

http://stjärnsund.nu/permakultur-stjarnsund/vad-ar-permakultur/

 

Och om ni vill ha kontakt med de två som höll i kursen hittar ni kontaktuppgifter här:
 Philipp Weiss weiss.philipp(at)gmail.com eller 072 923 9153

Annevi Sjöberg annevi.lakemountain(at)gmail.com eller 073 202 2509.

 

 

Vad är Permakultur?

 

Permakultur uppstod i Australien redan för 40 år sedan men har på senare år fått ett rejält uppsving och fröat av sig över hela världen. Ordet står för Permanent Culture och handlar om att använda naturen som modell för att designa system som gör att människor mår bra. Både nu, och i framtiden.

 

Konceptet innefattar både vetenskap och filosofi och erbjuder en praktisk och kreativ inställning till världens utmaningar såsom klimatförändringar, minskande och orättvist fördelade resurser och försvinnandet av arter och fungerande ekosystem. Permakultur bygger på insikten att de flesta av oss har störst möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att visa på en mångfald av alternativa lösningar, anpassade efter varje plats och individs unika förutsättningar och drömmar. Permakultur bygger på tre etiska grundprinciper:

 

Omsorg för jorden. Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste respektera och agera därefter.

 

Omsorg för människan. Stödja och hjälpas åt att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

 

Rättvis fördelning av överskott. Se till att världens begränsade resurser fördelas och används rättvist.

 

Att designa ur ett permakulturperspektiv handlar om systemtänkande, att utgå ifrån en plats specifika förutsättningar för att bygga upp lokalanpassade alternativ för matproduktion, bostäder, vatten- och energiförsörjning, samhällsstrukturer och företagsmöjligheter. I själva designprocessen använder man sig av ett antal designprinciper som är vägledande för att kunna skapa verkligen hållbara system (se www.permacultureprinciples.com för mer detaljer).

 

Permakultur används idag på FN-nivå som ett verktyg för hållbar utveckling och en av grundarna till permakultur, Bill Mollison, fick Right Livelihood Award år 1981 för sitt arbete. Även på EU-nivå har permakultur uppmärksammats och EU-Kommissionen tycker i sitt förslag till en EU-strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010 att permakultur måste lyftas fram ”som ett effektivt skydd och återställare av biologisk mångfald”. Permakultur är ett utmärkt verktyg för att arbeta strukturerat och långsiktigt med hållbar landsbygdsutveckling.

 

 

Bernt Lindberg