Skogsträdgården i Stjärnsund

Omställning Falun gjorde en lyckad studieresa till odlingar i Stjärnsund den 12 juni 2016

9-2_studiebesökare

När vi ska ställa om vår livsmedelsproduktion till odling som är mer oberoende av energislukande maskiner och dito globala transporter behöver vi tänka om i sättet att odla våra livsmedel. I permakultur ingår spännande sätt att odla, med fleråriga växter i flera olika nivåer, utan bekämpningsmedel. En grupp i Stjärnsund har i flera år arbetat med att utveckla sådan odling, bland annat en skogsträdgårdsodling med en blandning av träd och lågväxande arter. Omställning Falun beställde en visning.

Den 12 juni åkte vi, 20 vuxna och ett barn, från Falun till Stjärnsund. På förmiddagen visade Philipp Weiss Puttmyra skogsträdgård.

8-1_Weiss

-Egentligen borde det inte heta skogsträdgård, sade Philipp, det handlar mer om att skapa skogsbryn där skogen invaderar öppen mark. Det allra viktigaste är att skapa en bra jord, en lövskogsmark. Det ska vara mulljord, rik på mikroorganismer och maskar, som sedan klarar sig själv utan konstgödning eller bekämpningsmedel och med bara liten arbetsinsats. Höjd mullhalt innebär mer näring i marken. Nyttodjur äter skadedjur. Målet är ett naturligt ekosystem som fungerar utan mänskliga ingrepp.

11-4_täckodling

I början är det mycket täckodling, viktigt för att skapa rätt jordmån. De har använt plast, hö och gräsklipp men då kan det bli mycket sork. Bäst är att täcka marken med först dagstidningar, sedan flis eller bark. Men man ska inte blanda täckningen med jord, det går då åt kväve vid nedbrytningen och den tas från jorden som blir näringsfattig.

Odlingarna är i mycket ett experiment. Sådant som visat sig fungera i England fungerar ibland inte alls här. Här finns 250 olika arter som dels kan ge något ätbart, dels tillföra jorden näring. Klibbal tar till exempel upp kväve ur luften och avger till marken via rötterna. Uppländsk vallört har ett antal olika användningsområden och fungerar som insektsväxt, kantväxt och för att skapa bördig jord. Vi experimenten visar sig en del arter inte alls fungera, andra försök slår väl ut. Man har viss försäljning av sådana växter som visat sig lyckade.

10-3_upphöjd odling+ damm

Att anlägga små kullar är ofta bra. De värms upp snabbt och blir väldränerade. Vi tittar på en kulle intill en grävd damm. Dammen anlades för att få vatten till bevattning och i dammen kan man också odla. Stenrösen är också bra. Många olika livsutrymmen skapar mångfald av organismer.

12-5_nya träd i granskogOckså skogen används. I skydd av ung granskog planerar man japansk valnöt och här kan hassel successivt ersätta gran.

Kan vi ställa om dagens areella livsmedelsproduktion till skogsträdgårdsodling? Philipp Weiss säger att det är möjligt att ersätta sädesodling med odling av nötter som mals till mjöl. Hassel är fett- och proteinrik och kastanj är lika kolhydratrik som majs. Många grönsaker och rotfrukter kan också produceras i de här odlingarna. Det han tror att vi måste ha kvar är odling av potatis.

Villaträdgårdarnas gräsmattor kan med fördel ersättas av fleråriga växter, ge mångdubbel biologisk mångfald och sänka halten av växthusgaser i atmosfären. Om alla villaträdgårdar blev skogsträdgårdar skulle vi kunna kompensera för 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp av koldioxid. Detta utan mycket arbete och med goda skördar. Men naturligtvis krävs det en hel del kunskap för att ställa om från motorgräsklippare till skogsträdgård.14-7_i Sinnenas trädgård

15-8_kryddspiral

En upphöjd kryddspiral ger bra förutsättningar för kryddväxter

Efter lunch tittade vi på mångfaldsträdgården, bland annat med en kryddspiral. Mångfaldsträdgården är skapad för att vara ett ”ätbart paradis”.

16-9_tupp

I hönsgården är hönor, tuppar och kycklingar mycket tama.

 

 

 

 

 

 

Kompakt boende finns också med i den permakultur som Stjärnsund tillämpar.2-11_Tiny house på hjul

I anslutning till sinnenas trädgård finns flera ”Tiny Houses” på hjul.

3-12_Tiny house interiör

Bor man litet måste utrymmet utnyttjas väl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-14_Rocket Stove

Om man bor i ett litet hus utan kök finns ett utekök att tillgå. David Roxendal använder det året runt med bland annat en ”rocket stove” och en hembyggd effektiv vedspis.

4-13_utekök

 

 

6-15_kompostering av toalettavfall

Naturligtvis komposterar man sitt eget toalettavfall för att få kretslopp av näring och det görs i två år innan det kan användas i odlingar. David Roxendal demonstrerar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under ett par år har Permakultur Stjärnsund byggts upp med EU-bidrag. Och i tre år har man hållit kurser som blivit allt populärare. Idag är det ganska fullbokat med studiebesök och kurser i Stjärnsund och man åker också runt i landet och håller kurser.

Text & bild Bernt Lindberg