Tips om litteratur, film & annat att fördjupa sig i

Det finns många böcker som ger värdefulla bidrag till bilden av de kriser vi är på väg in i, som beskriver hur omställningen kan gå till ur många olika aspekter och hur vi kan jobba med den.

En bok som just nu ger en fyllig och nyanserad bild är den här boken:

Björn_Forsberg

Björn Forsberg är ekonom men boken resonerar runt många av de frågor som dyker upp när vi ska försöka förändra de lokala omgivningar vi lever i. Lättläst och tänkvärd. Forsberg var inbjuden av Naturskyddsföreningen till ett seminarium i Falun. Vi ska försöka peta in ett referat från det mötet.

En annan ekonom som också just kommit ut med en bok är Mikael Malmaeus. Vi har just haft honom i Falun för att tala om omöjligheten av ständig ekonomisk tillväxt. Hans bok handlar enbart om ekonomi och för den som vill veta varför det saknas ett samband mellan tillväxt och välfärd, att ”grön” teknik också är resurskrävande och att utmaningen består i att vi hushållar med de resurser som finns på jorden … ni kan läsa den här boken:

Malmaeus Tillväxt till varje pris_liten

Det kanske ska sägas att Mikael Malmaeus bok mer riktar sig till dem som vill fördjupa sig i de ekonomiska aspekterna av omställning.