Vi människor behöver natur i omgivningen

Naturen är viktig för människor

Naturen bidrar till biologisk mångfald och minskad växthuseffekt. Men den är också något vi människor behöver.

Johan Hallberg…

Centralorten Falun har haft tre lite större tätortsnära grönområden. Harmsarvet finns kvar, Stångtjärn är mest hyggen och det gäller för det statliga naturreservatet Lugnet också.

En katalog som visar hur Falu kommun vanvårdar Lugnets naturreservat.

Men det skulle gå att göra mycket fint av de delar av reservatet som inte består av hyggen. Låt oss hjälpas åt att komma med idéer!