Gör Lugnet till en grön oas!

Falu kommun missköter många av sina tätortsnära grönområden. Trots att Lugnet är ett statligt naturreservat har det skötts mycket illa de senaste decennierna. Det måste vi kunna ändra på. Men det arbetet är bara meningsfullt om kommun och länsstyrelse tar sitt ansvar.

Vi har listat en rad missförhållanden som vi anser att kommunen måste åtgärda.

Men sedan kommer det som är spännande. Vi, alla som har lust och idéer, diskuterar vad vi vill göra med Lugnet. Fåren måste vara kvar. I vilken form? (Allt är tydligen för dyrt för kommunen). Läget är idealiskt. Till våren upphör trafik- och fritidsnämnden och -förvaltningen. Den gamla grabb- och fiffelkulturen (PEAB-affären, spritlangning m m) kan vädras ut. Istället kommer en ny kultur- och fritidsförvaltning med ansvar för Lugnet.

Här samlar vi idéer runt vad vi kan göra av Lugnet.

Midsommar Lugnets hagmarker