Idébank Lugnet

(Bruksanvisning för hur man kommer med förslag. Exempel på förslag:)

Lyft fram kulturhistorien runt Lugnet

Lugnet är ett urgammalt kulturlandskap. På 1600-talet gick en vandringsled österut ut mot kusten. En liten del av den är idag Carl Larssonleden, tillkommen på privat initiativ. Den nedersta bilden är från invigningen vid Sjulsarvet.

_dsc3710invigning-av-carl-larssonleden

Det finns fina gamla rösen, noggrant byggda, ofta rektangulära.

odlingsrose-lugnet

Många små gruvhål och andra lämningar efter gruvdrift finns.

De här och andra kulturhistoriskt intressanta saker borde undersökas. De kunde sedan lyftas fram för allmänheten. Det skapar förståelse för historien och kan ge spännande vandringar, med guide eller nytt informationsmaterial.